Nu ska barnmorskor få politikerna att lyssna

Om det ska bli en lösning på krisen i förlossningsvården behöver barnmorskor få ta plats där besluten fattas. Det budskapet fick lokalpolitiker i Stockholm med sig när framtidens förlossningsvård diskuterades under ett seminarium nyligen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar