Aktivt brottsförebyggande arbete i kommunerna

Hammarö toppar nya öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner. Rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar