»Hedda Care är en reaktion på att regionerna inte har lyckats«

Vård efter plånbok, inte efter behov. Så har kritiken mot den nyöppnade mottagningen Hedda Care i Stockholm låtit. Men läkaren och vd:n Sara Löfgren vill väcka debatt om kvinnovården och erbjuda bättre vård.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar