Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

I januari är det dags att fatta beslut om ett eventuellt breddinförande av närakuter i Västra Götalandsregionen. Målet är att avlasta akutmottagningarna. Men i ett pilotprojekt med fyra närakuter är det hittills bara den på Östra sjukhuset som lyckats med det.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar