Pek till salu!

» Publish or perish«, heter det ju, och i jakten på publikationsmeriter kan vissa forskare gå till ytterligheter. Redan på hemmaplan är det uppenbart att några medförfattare inget har att göra på avsändarlistan utan har parkerats där av andra skäl än sina akademiska bidrag. På vissa institutioner står chefen ofta med – »för att han är chef«. I andra sammanhang byter man favörer: »Du står på mit...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar