Färre besök hos läkaren när unga måste betala

När unga passerar åldersgränsen för att betala patientavgift minskar deras läkarbesök i primärvården. Tydligast är utvecklingen bland kvinnor och låginkomsttagare, enligt en ny studie. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar