Fler överlever hjärtstopp efter nya riktlinjer

Fler hjärt-lungräddningar utförs i Sverige efter att kravet på mun mot mun-metoden slopats för livräddare som inte genomgått utbildning för hjärt-lungräddning. Det i sin tur är kopplat till att fler personer överlever hjärtstopp, enligt en studie i tidskriften Circulation.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar