Politikerna är ett steg efter

MEDIEPOLITIK. Nordens stödsystem till medierna stöps om. Men branschen utvecklas snabbt medan politiken går långsamt. Risken är att stödsystemen upplevs föråldrade från första dag, visar Altingets granskning.

Altinget har genom en rad artiklar och debattinlägg satt fokus på mediepolitiken i Norge, Danmark och Sverige. Nedan är översikten över artiklarna.

Sverige, Norge och Danmark lade sammanlagt 1,3 miljarder svenska kronor på mediestöd under 2015. Kostnaden för public service var samma år 19 miljarder kronor. Här är Altingets visualisering av var pengarna gick: Grafik: Så fördelar Sverige, Norge och Danmark mediestödet

En gemensam utmaning för svenska, danska och norska public service-medier är att nå ut till yngre målgrupper. Här kan du läsa om erfarenheter från NRK:s Skam och SVT:s Edit, samt medieforskaren Aslak Gottliebs syn på hur den unga målgruppen kan engageras: De unga måste involveras om medierna vill fånga in dem

Sverige

EU öppnar för sänkt moms på e-tidningar

EU-kommissionen har öppnat för att medlemsländerna ska kunna ha en lägre moms på elektroniska tidningar och e-böcker, på samma sätt som det är för pappersvarianterna.

Läs hela artikeln här

Fler kan få det nya mediestödet

Tidningar ska ha ett demokratiskt uppdrag för att kunna få det nya mediestödet. Stödet ska kunna delas ut oberoende av teknisk plattform och även gratismedier kan få del av stödet, enligt det nya förslaget från utredaren Anette Novak.

Läs hela artikeln här

Illa när branschen ger till sig själv

ANALYS. Personer i branschen ska fördela skattebetalarnas pengar till branschkolleger. Det kan sluta illa och förhoppnings försvinner den delen av förslaget. 

Läs Mattias Croneborgs analys om förslaget här 

Medielagar: Arvsynden blir årssynden

Den så kallade arvsynden, att en utgivare har ansvar för allt material som någonsin publicerats på en webbplats, kortas till ett år, enligt ett utredningsförslag.

Läs hela artikeln här

Kommersiell radio ska få en starkare röst

Regeringen vill stärka den kommersiella radions ställning och därför förbereds en rad lagändringar 

Läs hela artikeln här

Debatt 

TU: Dags att sjunga ut om digitalmomsen

Regeringen har nu ett ypperligt tillfälle för att verka för en snabb ändring av EU:s momsdirektiv för att säkerställa medborgarnas tillgänglighet till nyheter – inte minst på landsbygden. Det menar TU – Medier i Sverige.

Läs hela debattartikeln här

"Dags att ompröva public service"

Nya tekniska lösningar gör den gamla modellen med radio- och tv-avgift förlegad. Istället bör public service-radio finansieras med en skatt och public service-tv göras om till en betaltjänst. Det skriver riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard (M) och Erik Andersson (M).

Läs hela debattartikeln här

MP: Orimlig arvsynd för ansvarig utgivare

Mediegrundlagskommittén föreslår att en ansvarig utgivare fortsatt ska vara ansvarig för innehåll som publicerats på nätet – även om publiceringen skedde upp till ett år innan hen tillträdde. Detta är en form av arvsynd, menar riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP).

Läs hela debattartikeln här

SD om mediestödet: "Närvaron är viktigare än formen"

Det råder en polarisering inom synen på svensk media och "nyhetsundvikarna" blir fler och fler. Det är ett hot mot sammanhållningen och demokratin, enligt Sverigedemokraternas Aron Emilsson och Fredrik Eriksson, som menar att det är särskilt viktigt att lokaljournalistiken främjas i ett framtida mediestöd.

Läs hela debattartikeln här

MP: Lokal journalistik går förlorad utan brett mediestöd

Presstödet handlar om att finansiera förutsättningarna för demokratin, skriver Miljöpartiets kultur- och mediepolitiska talesperson Niclas Malmberg, som vill ha ett mediestöd som är teknikneutralt och som skapar bättre förutsättningar för lokal journalistik.

Läs hela debattartikeln här

Danmark

De danska partierna värmer upp inför ett och ett halvt års medieförhandlingar

I november kom det danska Public service-utskottets rapport som ska ligga till grund för kommande förhandlingar om en ny medieöverenskommelse som träder i kraft efter 2018. Redan nu börjar de borgerliga partierna rita upp spelplanen, medan Socialdemokraterna varnar för att börja förhandlingarna för tidigt.

Läs hela artikeln här

Danska kulturministern: Fler ska ha tillgång till licenskronorna

När det nu är dags för en ny uppgörelse på kulturområdet tänker den danske kulturministern Bertel Haarder utvidga den nuvarande public service-potten, så att fler medier kan få del av licenspengarna.

Läs hela artikeln här

Danskarna är skyldiga 844 miljoner licenskronor

Danskarna ligger efter med betalningen av rekordhöga 844 miljoner danska kronor i licenspengar, visar de senaste siffrorna från det danska skatteverket. Det är ett tecken på att det är dags att avskaffa radio- och tv-avgiften, menar partierna Liberal Alliance och Radikale.

Läs hela artikeln här

Debatt

Läs den danska debatten om mediestödet

I augusti satte Altinget Danmark fokus på mediestödet. Då diskuterades det huruvida det behövs en reform av mediestödet eller om det rentav ska tas bort helt.

Se sammanställningen av debattartiklarna här

Norge

Framtidens public service kan se helt annorlunda ut

Ett mer fragmenterat utbud kan bli framtiden för public service, enligt flera forskare, eftersom tendensen är att människors mediekonsumtion blir allt mer individuell. Fast den utvecklingen kan skapa utmaningar, menar de. I Norge nosar den första nya medieaktören redan på rollen som public service-kanal.

Läs hela artikeln här

Debatt

Norska medier: Mediemångfald är en demokratisk nödvändighet

Google och Facebook pressar annonsmarknaden, medan NRK snedvrider konkurrensen på webbnyheterna. Därför ska kommersiella medier ha ramar som möjliggör utveckling, skriver Randi S. Øgrey, vd på norska Mediebedriftene.

Läs debattartikeln här

NRK: Världens utmaningar är inte orsakade av NRK

Varken nationella eller internationella studier visar någon koppling mellan public service-distributörers webbnärvaro och människors betalningsvilja på nätet. Dessutom har NRK också ekonomiska utmaningar, skriver Thor Gjermund Eriksen, public service-chef på NRK.

Läs debattartikeln här

 

Forrige artikel Svensk medieforskare: Ett bra förslag som riskerar att läggas på hyllan Svensk medieforskare: Ett bra förslag som riskerar att läggas på hyllan Næste artikel Så fördelar Sverige, Norge och Danmark pengarna Så fördelar Sverige, Norge och Danmark pengarna
LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

DEBATT. Nu måste huvudmän och rektorer i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske på distans. De lärare som fortsätter undervisa på plats ska erbjudas kostnadsfria munskydd, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.