Så fördelar Sverige, Norge och Danmark pengarna

MEDIER. Sverige, Norge och Danmark lade sammanlagt 1,3 miljarder svenska kronor på mediestöd under 2015. Mest av alla får Svenska Dagbladet, 50 miljoner kronor, tätt följd av norska Vårt Land, se alla mottagare med Altingets rörliga grafik.

Under förra året fick 176 olika svenska medier dela på totalt 487 miljoner kronor i presstöd. Störst utdelning fick Svenska Dagbladet med drygt 50 miljoner kronor i drifts- och distributionsstöd.

I Danmark delade 63 mediebolag på 495 miljoner kronor och i Norge fick 143 mediebolag dela på totalt 326 miljoner kronor.

Använd knapparna nedan för att ändra vy. 

 

Public service

Anslagen för de tre svenska public service-företagen SVT, SR och UR uppgick till totalt 7,7 miljarder kronor. Störst av public service-bolagen är SVT, som tilldelades 4,6 miljarder kronor av radio- och tv-avgiften. SR tilldelades 2,8 miljarder och UR fick 357 miljoner kronor av licenspengarna.
 

Forrige artikel Politikerna är ett steg efter Politikerna är ett steg efter Næste artikel Nya lagar 2017 Nya lagar 2017