april 2023
14 april
KD-dagarna 2023
AdressConventum, Örebro
17 april
13:00
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
AdressRiksdagen, Stockholm
18 april
09:30
Altinget nätverk: Gig-ekonomin och framtidens arbetsmarknad
AdressF7, Stockholm
20 april
Utredning: Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott, Dir. 2021:87
Adress
09:30
Altinget nätverk: Data och opinion för ett effektivt kommunikations- och påverkansarbete
AdressF7, Stockholm
25 april
09:30
Altinget nätverk: TLV:s arbete för mest möjliga hälsa
AdressF7, Stockholm
26 april
Riksbanken publicerar penningpolitisk rapport
AdressRapporten publiceras på webben
28 april
Informellt möte för EU:s finansministrar och centralbankschefer
AdressStockholm
maj 2023
1 maj
Första maj
AdressSverige
3 maj
Utredning: Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, Dir. 2021:108
Adress
10 maj
09:30
Altinget nätverk: Politiken kring cybersäkerhet
AdressF7, Stockholm
11 maj
09:30
Altinget nätverk: Hur kan vi anpassa infrastrukturen för framtidens resande?
AdressF7, Stockholm
16 maj
09:30
Altinget nätverk: Dagens elkraftnät och framtidens elförsörjning
AdressF7, Stockholm
24 maj
09:30
Altinget nätverk: Biodiversitetskrediter
AdressF7, Stockholm
25 maj
09:30
Altinget nätverk: Internationell utblick - bostadspolitik i Finland och Norge
AdressF7, Stockholm
31 maj
Utredning: En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille, Dir. 2022:9
Adress
Järvaveckan
AdressSpånga IP, Spånga
09:30
Altinget nätverk: Skolverkets regionalisering
AdressF7, Stockholm
juni 2023
1 juni
SCB presenterar undersökningen ”Val idag”
AdressRapporten publiceras på webben
09:30
Altinget nätverk: Nationellt och internationellt påverkansarbete
AdressF7, Stockholm
6 juni
Sveriges nationaldag
AdressSverige
7 juni
SCB presenterar undersökningen ”Partisympatier”
AdressRapporten publiceras på webben
14 juni
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
15 juni
09:30
Altinget nätverk: Det ekonomiska läget för Sveriges näringsliv framöver
AdressF7, Stockholm
21 juni
09:00
Sommaravslutning i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
22 juni
Utredning: Bolaget som brottsverktyg, Dir. 2021:115
Adress
27 juni
Almedalsveckan i Visby
AdressAlmedalen, Visby
28 juni
Moderaternas och Miljöpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
29 juni
Riksbanken publicerar penningpolitisk rapport
AdressRapporten publiceras på webben
Europeiska rådet sammanträder
AdressEuropabyggnaden, Bryssel
Socialdemokraternas och Centerpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
30 juni
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
juli 2023
1 juli
Liberalernas och Sverigedemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
Spanien tar över ordförandeskapet i EU
AdressEuropeiska unionen
augusti 2023
1 augusti
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
Adress
31 augusti
Frihamnsdagarna i Göteborg
AdressFrihamnen, Göteborg
september 2023
12 september
14:00
Riksmötets öppnande
AdressRiksdagen, Stockholm
15 september
Kungen firar 50 år på tronen
AdressSverige
20 september
13:00
Debatt om budgetpropositionen i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
28 september
Centerpartiets partistämma
AdressÖrebro
29 september
Utredning: Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi, Dir. 2022:100
Adress
30 september
Utredning: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, Dir. 2022:85
Adress
oktober 2023
18 oktober
09:00
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
19 oktober
Moderaternas partistämma
AdressModeraterna
24 oktober
FN-dagen
AdressHela världen
26 oktober
Europeiska rådet sammanträder
AdressEuropabyggnaden, Bryssel
november 2023
8 november
09:30
Altinget nätverk: Bostadspolitiken inifrån.
AdressF7, Stockholm
10 november
Utredning: Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen, Dir. 2022:40
Adress
15 november
SKR:s ordinarie kongress
AdressHelsingborg
09:00
EU-politisk partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
17 november
Miljöpartiets partikongress
AdressÖrebro
23 november
Riksbanken publicerar penningpolitisk rapport
AdressRapporten publiceras på webben
december 2023
29 december
Utredning: Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott, Dir. 2022:95
Adress
januari 2024
1 januari
Utredning: Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02), Dir. 2023:16
Adress
februari 2024
28 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan
Adress
mars 2024
29 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel
Adress
april 2024
28 april
Utredning: Anonyma vittnen, Dir. 2022:141
Adress
30 april
Utredning: Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service, 2023:27
Adress
maj 2024
31 maj
Utredning: Säker och tillgänglig digital identitet, Dir. 2022:142
Adress
juni 2024
9 juni
Utredning: Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021
Adress
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
Adress
december 2025
1 december
Utredning: Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket, Dir. 2021:103
Adress
0:000:00