Oktober 2022
1 oktober
Ulf Kristersson (M) firar fem år som partiledare
Parlamentsval i Lettland
Lettland
2 oktober
Parlamentsval i Bosnien-Hercegovina
3 oktober
Utredning: En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster, Dir. 2021:77
4 oktober
11:00
Val av utskott och EU-nämnd
Riksdagen, Stockholm
5 oktober
09:30
Altingets Nätverk: Så får ungdomsförbunden upp sina frågor på dagordningen
F7, Stockholm
7 oktober
09:30
Altinget nätverk: Digitaliseringsvågens tillgångar och problem
F7, Stockholm
11 oktober
09:30
Altingets Nätverk: Bortom buzzwordsen - hur använder vi oss av design i innovations- och förändringsarbetet?
F7, Stockholm
17 oktober
118 år sedan Moderaterna bildades
19 oktober
09:30
Altingets Nätverk: Så blir det lönsamt att låta skogen stå
F7, Stockholm
25 oktober
09:30
Altingets Nätverk: Från linjär till cirkulär design
F7, Stockholm
26 oktober
09:30
Altinget nätverk: Framtidens kärnkraft: Små modulära reaktorer
F7, Stockholm
27 oktober
09:30
Altinget nätverk: Stora etableringar och utmaningar på arbetsmarknaden
F7, Stockholm
31 oktober
Nooshi Dadgostar (V) firar två år som partiledare
November 2022
1 november
Utredning: Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter, Dir. 2021:48
8 november
Mellanårsval i USA
16 november
09:30
Altinget nätverk: EU - Den första klimatneutrala regionen
F7, Stockholm
22 november
Presidentval i Brasilien
23 november
09:30
Altinget nätverk: Helsingborgshem - Vad kan man lära sig av en planerad cyberattack?
F7, Stockholm
24 november
Riksbankens penningpolitiska rapport
29 november
09:30
Altingets Nätverk: Mäns våld mot kvinnor - Konsekvensen av en bristande bostadspolitik
F7, Stockholm
December 2022
1 december
Utredning: Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet, Dir. 2021:98
SCB presenterar opinionsundersökning
Undersökningen publiceras på webben.
09:30
Altinget nätverk: Geotermi: En outnyttjad baskraft?
F7, Stockholm
7 december
SCB presenterar partisympatiundersökning
Undersökningen publiceras på webben.
8 december
09:30
Altingets Nätverk: Medarbetardriven kultur - Silvia Kakembo
F7, Stockholm
12 december
09:30
Altinget nätverk: Systemskiftet i skogen
F7, Stockholm
14 december
09:30
Altingets Nätverk: Facebook om digitala medier som verktyg för politisk påverkan
F7, Stockholm
15 december
09:30
Altingets Nätverk: Normförändring som ett verktyg i den cirkulära omställningen
F7, Stockholm
Mars 2023
16 mars
09:30
Altinget nätverk: Cybersäkerhet ur ett energiperspektiv
F7, Stockholm
23 mars
09:30
Altinget nätvetk: Konjunkturläget på bostadsmarknaden
F7, Stockholm
April 2023
20 april
Utredning: Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott, Dir. 2021:87
Maj 2023
3 maj
Utredning: Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, Dir. 2021:108
10 maj
09:30
Altinget nätverk: Politiken kring cybersäkerhet
F7, Stockholm
16 maj
09:30
Altinget nätverk: Dagens elkraftnät och framtidens elförsörjning
F7, Stockholm
31 maj
Utredning: En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille, Dir. 2022:9
Juni 2023
22 juni
Utredning: Bolaget som brottsverktyg, Dir. 2021:115
Augusti 2023
1 augusti
Utredning: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, Dir. 2022:31
September 2023
29 september
Utredning: Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi, Dir. 2022:100
30 september
Utredning: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, Dir. 2022:85
November 2023
10 november
Utredning: Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen, Dir. 2022:40
December 2023
29 december
Utredning: Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott, Dir. 2022:95
Februari 2024
28 februari
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan
Mars 2024
29 mars
Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel
Juni 2024
9 juni
Utredning: Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
December 2025
1 december
Utredning: Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket, Dir. 2021:103