1 december 2025
Utredning: Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket, Dir. 2021:103

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Kommissionen ska bland annat

 • kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och
  relevanta aktörers agerande vid genomförandet av den politiken,
 • sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas
  historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för
  samerna samt verka för att denna kunskap förs vidare till kommande
  generationer, och
 • lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar
  försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00