Debatt

Jägarnas riksförbund: Vargar dödar fler vargar än jägarna

Forskare i Sverige drar slutsatsen att omfattande illegal vargjakt sker för att deras modeller annars inte stämmer. Men har de hört talas om att vargar äter andra vargar? För då skulle deras siffror kanske börja stämma. Det skriver Solveig Larsson, ordförande och Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent, Jägarnas riksförbund, specialiserad på rovdjursfrågor.

”Forskarna drar slutsatsen att en omfattande illegal jakt är det enda rimliga skälet varför vargpopulationen inte ökar i den takt som deras modelleringar anger att den borde. Alltså försvinner det ett visst antal vargar varje år. Detta försvinnande är dock teoretiskt”, skriver debattörerna.  
”Forskarna drar slutsatsen att en omfattande illegal jakt är det enda rimliga skälet varför vargpopulationen inte ökar i den takt som deras modelleringar anger att den borde. Alltså försvinner det ett visst antal vargar varje år. Detta försvinnande är dock teoretiskt”, skriver debattörerna.  Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Sverige bedrivs forskningen på varg av ett fåtal forskare. Dessa har under många år byggt upp kunskapsbanken kring de svenska vargarna och bistått med underlag till förvaltningen. Genom en granskning utförd av Jägarnas riksförbunds vetenskapliga granskningsgrupp kan vi nu visa att stora delar av den vargforskning som förvaltningen lutar sig mot inte uppfyller normerna för vad som anses vetenskapligt och att antaganden som gjorts av forskarna är dragna utan tillräcklig bakgrund.

Det framgår när forskarnas påstående om omfattande illegal jakt, så kallad ”cryptic poaching”, synas i sömmarna.

Vargar dödar andra vargar 

Forskarna drar slutsatsen att en omfattande illegal jakt är det enda rimliga skälet varför vargpopulationen inte ökar i den takt som deras modelleringar anger att den borde. Alltså försvinner det ett visst antal vargar varje år. Detta försvinnande är dock teoretiskt eftersom det bygger på antaganden, inventeringar och beräkningsmodeller. Redan där begår forskarna det första felet då de tillgängliga underlagen är så små att några säkra slutsatser inte går att dra. För att ett underlag ska vara statistiskt säkerställt krävs ett större urval, något som av förklarliga skäl inte finns i en så liten population.

Det är så uppenbart och rimligt att det inte borde gå att bortse från det och att forskarna ändå gör det är häpnadsväckande.

Vidare bortser forskarna från andra möjliga sätt som vargar kan dö på. Det tydligaste är att de konsekvent viftar bort att vargar dödas, och faktiskt äts upp, av andra vargar. Genom studier från Nordamerika vet vi till exempel att 67 procent av dödligheten hos vuxna vargar i Yellowstone beror på konflikter med andra vargar. Det är mycket rimligt, till och med sannolikt, att liknande siffror förekommer i Sverige eftersom den varg som finns där i grunden är samma som här och dess levnadssätt är likvärdigt.

Endast hundpejlen kvar 

Det är också sannolikt att denna siffra är högre i en tät population än i en gles population. Något vi också vet är att vargpopulationen, under de senaste tiotals åren, har ökat kraftigt men spridningen har varit begränsad (fram till för ett par år sedan). När vargpopulationen har vuxit har det huvudsakligen skett genom att reviren har blivit fler och ligger tätare vilket naturligtvis leder till fler konfrontationer mellan olika vargrevir. Det är så uppenbart och rimligt att det inte borde gå att bortse från det och att forskarna ändå gör det är häpnadsväckande.

Vidare bortser forskarna från två grundläggande beteenden hos vilda djur och vargar. Vilda djur som skadas eller blir sjuka drar sig undan till de mest otillgängliga områden de kan tänkas finna för att där försöka återhämta sig, eller dö. För en varg innebär det sannolikt att den kryper ner i ett gryt, och möjligheterna att slumpmässigt hitta sådana självdöda vargar är mycket liten.

En varg som dödas av en annan varg kommer däremot möta ett annat öde. Som vi sett med många vargdödade hundar genom åren väljer vargar ofta att direkt äta upp hela eller delar av den hund som dödats. Kvar är ofta bara huvudet, enstaka benbitar och hundpejlen. Det är en mycket enkel slutsats att dra att detsamma skulle ske om en varg dödar en annan varg.

Altingets gratis nyhetsbrev

Forskare bortser från logiska skäl 

Att forskarna bortser från flera logiska skäl och i stället hävdar att minskningen av vargstammen beror på en dold illegal jakt är slutsatser som inte går att dra med någon vetenskaplig säkerhet. Därför bör forskarna hålla sig för goda för att göra det. Detta tyckande har tyvärr kommit att prägla debatten under lång tid men nu är det dags att slå hål på myten. Mellan år 2000-2022 har 12 vargar hittats som bekräftats döda genom illegal jakt.

Det är fakta och klarlagt. Något annat än det är enbart tyckande och det ska inte vara vetenskapens roll att tycka – i synnerhet inte när de inte har tillstymmelse till bevis för sina åsikter. Jägarnas Riksförbund har gått i bräschen men nu måste politiker, lärosäten och myndigheter göra sitt och säkerställa att forskning som används faktiskt är kvalitetssäkrad.

Tillägg

Läs Jägarnas riksförbunds granskning av det vetenskapliga läget här.

Nämnda personer

Solveig Larsson

Ordförande för Jägarnas riksförbund

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024