Debatt

"Dags att ompröva public service"

DEBATT. Nya tekniska lösningar gör den gamla modellen med radio- och tv-avgift förlegad. Istället bör public service-radio finansieras med en skatt och public service-tv göras om till en betaltjänst. Det skriver riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard (M) och Erik Andersson (M).

<div>Erik Andersson (M) och&nbsp;Maria Malmer Stenergard (M).</div>
Erik Andersson (M) och Maria Malmer Stenergard (M).
Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot

Erik Andersson (M), riksdagsledamot

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt. De lösningar som var omöjliga igår möjliggörs i dag. För lagstiftaren innebär det ett högre tempo och större krav på ständig omprövning av politiken. Ett område där det är tid för omprövning är public service omfattning och finansiering. Vi har därför i år lämnat in en motion till Sveriges Riskdag med förslag på förändring.

När vi var små fanns bara SVT1 och 2 och i Skåne även dansk statstelevision. När vi var små fick man det fulla, om än begränsade, kanalutbudet när man köpte en tv. Då var tv-avgiften motiverad.

Nu är utbudet oändligt och gränserna mellan tv och dator har suddats ut. Tekniken har möjliggjort för fristående företag att ta betalt av den som vill ta del av deras utbud. Den som inte betalar blir utan. Möjligheten finns också att finansiera sändningarna genom reklamintäkter.

Valfri public service-tv

I en ny digital värld med stor möjlighet till valfrihet, är det tid för oss politiker att ifrågasätta gamla konstruktioner, såsom radio- och tv-avgiften. Det bör också ifrågasättas om staten behöver tillhandahålla ett så stort utbud som man gör i dag. Vilket är exempelvis motivet till att tvinga människor att betala för P3?

En utgångspunkt bör vara att endast den som tar del av en tjänst ska behöva betala för den. Radio- och tv-avgiften ligger i dag på 2 216 kronor per år. I sin budget för 2017 föreslår regeringen att den höjs till 2 340 kronor per år. Det är en stor utgift för hushållen. Eftersom det är viktigt att människor kan planera och prioritera i sin ekonomi, bör det också vara möjligt för dem att i så stor utsträckning som möjligt välja bort tjänster och produkter. 

I dag finns de tekniska lösningarna. Andra icke reklamfinansierade tv-kanaler är hänvisade till sådana. Resultatet är att om man inte betalar för att kunna se vissa filmkanaler, så kan man inte heller lagligen se dem. Motsvarande lösning skulle kunna användas av SVT.

Finansiera public service-radio med skatt

När det däremot gäller radio är det svårare, eftersom motsvarande teknisk lösning som den för tv inte finns. Det är också praktiskt omöjligt för Radiotjänst att kontrollera vem som innehar radioapparat. Finansiering av public service-radio bör därför i stället kunna ske genom uttagande av skatt. Men eftersom statens beskattningsrätt bör användas med mycket stor försiktighet, är det rimligt att utbudet av public service-radio, och därmed kostnaderna, ses över. Behovet bör kunna begränsas till en radiokanal som kan användas för att förmedla exempelvis krisinformation.

Statlig radio och tv skapades i ett tomrum. Det tomrummet har fyllts av ett stort och varierat utbud. Nu är tid att se över svensk public service.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Vill du delta i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på debatt@altinget.se


Nämnda personer

Erik Andersson

Kommunstyrelsens ordförande (M) Täby kommun
Ekon. kand i företagsekonomi (Södertörns högskola, 2001)

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget