De allra mest lästa vårddebatterna 2019

TIO-I-TOPP. Digitaliseringen i vården, psykisk ohälsa och LSS. Det är tre debattämnen som har engagerat Altinget Vård&Hälsas läsare allra mest under år 2019. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft
Trots Socialstyrelsens rekommendationer saknar baspersonal inom LSS-verksamhet fortfarande viktiga kunskaper. S, MP, C och L behöver prioritera denna grupp i enlighet med januariöverenskommelsens utlovade investeringar, skriver SKL och FUB. 

2. Psykologförbundet: Tre fokusområden som bryter utvecklingen
Psykologisk kunskap måste styra de politiska besluten. Sveriges psykologförbund sätter fokus på tre områden som är avgörande för att vända utvecklingen kring psykisk ohälsa, skriver förbundsordförande Anders Wahlberg.

3. Vårdförbund: Satsa på kliniska forskartjänster
När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med satsningar på interprofessionell och klinisk forskning i den kommande forskningspropositionen, skriver representanter för fem vårdförbund. 

4. SRF: Vifta inte bort våra behov
Många gravt synskadade och blinda har förlorat sin ledsagning. Trots det nonchalerar LSS-utredningen denna problematik, skriver Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund.

5. Försäkringskassan: Eliasson (L) ger en felaktig bild
Bengt Eliasson (L) målar upp en felaktig bild av en godtycklig handläggning, något som inte stämmer. Det är lagen, och inget annat, som reglerar rätten till ersättning, skriver Andreas Larsson från Försäkringskassan.

6. Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet
Flera studier visar att många unga rör sig mindre än de 60 minuter per dag som rekommenderas av WHO. Det måste till politiska beslut som vänder utvecklingen, skriver ordförande för SKL Anders Knape, Carolina Klüft vid Generation pep, med fler. 

7. Läkarförbundet: E-hälsa får inte vara ett självändamål
Stuprörstänket där e-hälsan är skild från resten av vården måste skrotas. Utvecklingen måste drivas utifrån vårdens behov, skriver Elin Karlsson från Läkarförbundet.

8. Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL
Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under SKL. Ansvaret för utvecklingsarbetet borde hamnat hos en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse. 

9. Slutreplik: "Okunskap om LSS-gruppen"
Väldigt få personer i grupp 1 i LSS personkrets kan utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, varför Arbetsförmedlingen avvisar dem. Att varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar ansvar för dessa personer är kränkande, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

10. "Behövs kunskap om vad digitalisering innebär"
Vi har ett gemensamt ansvar för att övergången till en digital hälso- och sjukvård ska bli säker – lagmässigt, juridiskt, och etiskt. Det skriver Svensk sjuksköterskeförening.

Forrige artikel Regeringen ger 4,7 miljarder till fyra vårdområden Regeringen ger 4,7 miljarder till fyra vårdområden Næste artikel Årets folkbildare 2019 avslöjar den sinnessjuka vården Årets folkbildare 2019 avslöjar den sinnessjuka vården
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.