december 2023
mars 2024
31 mars 2024
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsatt utveckla och sprida fördjupningsutbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA)
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att tillhandahålla Läkemedelsboken
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att fördela, betala ut och följa upp medel för att öka antalet disponibla vårdplatser
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Ansökan om bidrag för nästa steg i projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag om reglering av hampa
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Förlängd tid för uppdraget att förebygga hudcancer
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården, TLV
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården, SBU
Adress
00:00
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården
Adress
maj 2024
0:000:00