Slutreplik: "Okunskap om LSS-gruppen"

SLUTREPLIK. Väldigt få personer i grupp 1 i LSS personkrets kan utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, varför Arbetsförmedlingen avvisar dem. Att varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar ansvar för dessa personer är kränkande, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare Riksförbundet FUB
Harald Strand
Förbundsordförande Riksförbundet FUB
 

Vi konstaterade i vårt debattinlägg att en allt tuffare arbetsmarknad utestänger många unga vuxna med funktionsnedsättning, framförallt de som tillhör grupp 1 i LSS personkrets och har intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ser att unga med intellektuell funktionsnedsättning blir av med sin aktivitetsersättning och hamnar mellan stolarna när varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan tar sitt ansvar.

Synen på ”tärande” personer

Det här är tyvärr ingen enskild trend eller händelse utan speglar att synen på ”tärande” personer oavsett varför, har successivt ändrats sedan lagen infördes 1994.

Det började ungefär samtidigt som när aktivitetsersättning infördes. Det officiella målet då var att inlåsningen i förtidspension skulle ersättas med att allt fler i unga i gruppen, bland annat de med LSS, ska få hjälp att få ett riktigt arbete. Men den politiska visionen från våra statsbärande partier har länge varit att alla ska arbeta och färre ska leva på bidrag.

Okunskap om LSS-gruppen

Vi som har varit med under hela denna process som lett till kraftiga försämringar för den grupp som är våra medlemmar, tror att okunskapen om hur LSS-gruppen ser ut är en stor bidragande orsak.

Väldigt få personer i grupp 1 i LSS personkrets kan utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det är också orsaken till att Arbetsförmedlingen avvisar dem. Möjlighet att få ett skyddat arbete på Samhall finns inte heller längre för personer med intellektuell funktionsnedsättning, då även Samhall har lönsamhetskrav. Att två myndigheter bollar fram och tillbaka med dessa personer är kränkande och gränsar till psykisk misshandel.

Strider mot FN-konvention

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är fattiga, även utan att bli av med sin aktivitetsersättning, då ersättningen har urholkats under de senaste 10 åren. Det strider både mot LSS och mot FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Forrige artikel Replik: Replik: "Tobaksfakta skadar folkhälsan" Næste artikel "Dags att vrida tobakspolitiken i en pragmatisk riktning"
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.