Försäkringskassan: Eliasson (L) ger en felaktig bild

REPLIK. Bengt Eliasson (L) målar upp en felaktig bild av en godtycklig handläggning, något som inte stämmer. Det är lagen, och inget annat, som reglerar rätten till ersättning, skriver Andreas Larsson från Försäkringskassan.

Placeholder image
Försäkringskassan har efterlyst ett helhetsperspektiv i översynen av lagen, skriver debattören.  Foto: Försäkringskassan
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Andreas Larsson
Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan

 

I Altinget den 17 oktober skriver Bengt Eliasson (L) om LSS och personlig assistans.

I texten riktar Eliasson in sig på Försäkringskassan och tycks mena att samtliga de problem som lyfts i debatten kring LSS och assistansen beror på Försäkringskassan – och på ett fem år gammalt regleringsbrev.

Läs också

Lagen reglerar

Rätten till statlig assistansersättning – vilket är en av tio insatser inom ramen för LSS – regleras i lagstiftningen. Försäkringskassan utreder och prövar varje enskild ansökan om personlig assistans individuellt utifrån rådande lagstiftning. Något som gäller för alla de förmåner och ersättningar som Försäkringskassan administrerar.

Det är lagen, och inget annat, som reglerar rätten till ersättning.

Följer domar

I de fall där lagen är otydlig behöver vi ibland vägledning från landets domstolar. När landets högsta förvaltningsdomstol, HFD, tar ställning till hur de anser att en viss lag ska tolkas bildar det praxis och Försäkringskassan följer självklart dessa vägledande domar mycket noggrant.

Begränsande effekt

Under de senaste åren har det kommit ett antal principiellt viktiga domar gällande hur rätten till assistans skulle bedömas – något som naturligtvis påverkat hur Försäkringskassan bedömer rätten till statlig assistansersättning.

Dessa domar har haft en begränsande effekt och är den största anledningen till att färre som ansöker om assistansersättning får den beviljad. En annan viktig anledning är att så många som en tredjedel av alla ansökningar kommer från personer som inte tillhör någon av de så kallade personkretsarna vilket krävs för att ha rätt till ersättning.

Efterlyst helhetsperspektiv

Att likt Eliasson måla upp det som att ”Försäkringskassans redan stränga bedömningar av rätten till assistansersättning blivit än hårdare” ger en felaktig bild av en godtycklig handläggning som styrs av ekonomiska mål levererade i ett regleringsbrev. Något som inte stämmer överhuvudtaget.

Snarare är det så, att om effekterna av att Försäkringskassan följer lagstiftning och rättspraxis inte motsvarar de intentioner som lagstiftaren hade när denne utformade lagen – ja, då är det inte myndigheten det är fel på, utan snarare lagen som inte är ändamålsenlig.

Något som för övrigt Försäkringskassan uppmärksammat regeringen på, senast i april år 2019 i vårt remissvar gällande den senaste lagändringen. Där efterlyste vi ett helhetsperspektiv i översynen av lagen.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

L: Regeringen måste snabbt följa upp Försäkringskassans arbete

Liberalerna är djupt oroade över att Försäkringskassans nya regleringsbrevet inte förefaller få genomslag, skriver Bengt Eliasson (L), talesperson i funktionsrättsfrågor.


Nämnda personer

Bengt Eliasson

Riksdagsledamot (L), talesperson i funktionsrättsfrågor och LSS

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor