Plastpåseskatten inte särskilt grön enligt kritiker

SKATTEVÄXLING. Alla är långt ifrån övertygade om kopplingen mellan en plastpåseskatt och minskad nedskräpning. Konjunkturinstitutet anser till och med sambandet så svagt att det är tveksamt om skatten kan sorteras in under grön skatteväxling.

Blir det mindre skräp i havet med en skatt på plastpåsar? Inte självklart, anser bland andra Håll Sverige rent och Östersjöcentrum.
Blir det mindre skräp i havet med en skatt på plastpåsar? Inte självklart, anser bland andra Håll Sverige rent och Östersjöcentrum.Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Regeringen förbereder för att sjösätta en skatt på plastbärkassar som ska ge staten intäkter på nästan två miljarder kronor per år. På måndagseftermiddagen kom beskedet från regeringen om att skatten kommer att aviseras i budgetpropositionen.

– Plastpåsar är praktiskt för oss människor, men ett otyg för djuren och naturen. De orsakar nedskräpning och finns kvar länge i naturen eftersom det tar väldigt lång tid att brytas ned. En skatt kommer att stimulera till ny teknik och hållbara konsumtionsmönster, säger Per Bolund (MP) biträdande finansminister, i regeringens pressmeddelande.

Tunna argument för grön skatt

Men kopplingen mellan en skatt och minskad nedskräpning är inte så självklar som regeringen vill få det att framstå, enligt kritikerna. Regeringens promemoria med skatteförslaget har precis varit ute på remiss och det är flera olika aktörer som ifrågasätter kopplingen, bland andra Konjunkturinstitutet som i sitt yttrande skriver:

"Promemorian belägger inte att de plastbärkassar som föreslås bli beskattade påtagligt bidrar till nedskräpning, problemen med mikroplaster i haven eller utgör ineffektiv resursanvändning."

I materialet ges ingen bild av hur miljöskadlig dagens förbrukning och hantering av just plastbärkassar äri relation till andra produkter som helt eller delvis består av eller omsluts av plast. 

ur Konsumentverkets yttrande, Konsumentverket är ändå positivt inställd till en platspåseskatt

Konjunkturinstitutet efterfrågar en djupare analys av vad som händer när och konsumenterna ändrar sina mönster och risken för att konsumtionen av plastpåsar inte går ner, utan enbart flyttas till konsumtion av obeskattade plastpåsar.

Finansdepartementets promemoria visar inte att skatten bär med sig påtagliga miljönyttor, enligt Konjunkturinstitutet. Därför är det tveksamt att skatten kan anses vara en del i den gröna skatteväxling på 15 miljarder kronor som är en punkt i januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna, enligt myndigheten.

Mindre eller lika mycket skräp?

Naturvårdsverket hör till de remissinstanser som ger skatteförslaget tummen upp och att det kan förväntas bidra till minskad nedskräpning och spridning av mikroplatser.

Stiftelsen Håll Sverige Rent välkomnar också skatten. Med både Håll Sverige Rent och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet lyfter fram behovet av informationsinsatser kring nedskräpning. Båda påtalar i sina yttranden att det inte går att ta för givet att en skatt automatiskt minskar antalet plastpåsar som slängs i naturen.

Glädjekalkyl enligt Svensk dagligvaruhandel

Även Svensk dagligvaruhandel saknar en analys av hur en plastpåseskatt kommer att påverka konsumtionsmönstren och om det nödvändigtvis blir mer miljövänligt. Branschorganisationen flaggar också för att skatteintäkterna är överskattade.

"Det går att ifrågasätta om det verkligen är en grön skatteväxling" skriver Svensk dagligvaruhandel i sitt yttrande.

Konsumentverket är positivt inställt till en skatt, men skriver samtidigt att det inte går att bedöma skattens betydelse ut ett miljöperspektiv utifrån underlaget i promemorian.

Livsmedelsverket skriver att myndigheten är positiv till förslag som leder till en minskning av platsprodukters negativa påverkan på miljön, men betonar att en minskad användning av plast inte får leda till att material som är sämre, ur livsmedelssäkerhetssynpunkt, börjar användas.

Dokumentation

Tre kronor per kasse

Plastbärkassar för att packa och bära varor ska enligt regeringens förslag beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter bör skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar omfattas inte heller av skatten.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00