Fores: Nu är rätt tid för en grön skatteväxling

DEBATT. Samtidigt som vi tacklar de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin, måste vi fortsätta att säkra upp klimatomställningen. Grön skatteväxling kan bli ett viktigt verktyg i det arbetet, skriver Ulrica Schenström, ny vd för Fores tillsammans med Mette Kalin McVeigh och Ruben Henriksson.

Ulrica Schenström
Vd, Fores
Mette Kalin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet Fores
Ruben Henriksson
Assisterande chef, Klimatprogrammet Fores


Nu måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt: Säkra upp klimatomställningen, samtidigt som vi sätter in åtgärder för att tackla de ekonomiska konsekvenserna från corona.

Grön skatteväxling är ett verktyg som kan användas i detta ändamål. Tankesmedjan Fores har tillsammans med forskare och tunga intressenter tagit fram antologin “Växla upp! 12 åtgärder för en bättre grön skatteväxling” för att inspirera politiken på området.

Vi uppmanar politikerna att snarast avskaffa fossila subventioner då de går emot principen om att förorenaren betalar. Om vi avskaffar dessa subventionerna nu kommer det låga oljepriset bidra till att de som nyttjar dessa inte drabbas lika hårt.

73-punktsprogrammet

Principen “förorenaren betalar” är knappast kontroversiell. Principen kan användas för att motivera en höjning av skatter på klimatskadliga aktiviteter. Det marknadsmisslyckande som dessa negativa aktiviteter utgör prissätts så att marknaden kan fungera så effektivt som möjligt.

En grön skatteväxling kombinerar idén om att beskatta miljö- och klimatskadliga aktiviteter med sänkt skatt på sådant som är samhällsnyttigt. Januaripartierna har i 73-punktsprogrammet utlovat en grön skatteväxling omfattandes 15 miljarder kronor.

Avskaffa fossila subventioner

Idén bakom en skatteväxlingen är enkel, men i praktiken har den visat sig svår att genomföra. Med detta i åtanke har tankesmedjan Fores tagit fram en antologin för en bättre grön skatteväxling.

När budgeten nu förhandlas och ekonomin är pressad i och med spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi fortsätter säkrar upp klimatomställning, samtidigt som vi tacklar de ekonomiska konsekvenserna från corona.

En röd tråd som ses i flera av bidragen i den antologin som Fores nu lanserar är avskaffandet av fossila subventioner. Från ett liberalt perspektiv vill vi lyfta denna fråga eftersom fossila subventioner är det exakt motsatta till principen “förorenaren betalar”.

Ta bort undantaget

Fossila subventioner bör tas bort omgående. Dock är det viktigt att skilja på verksamhet som sker inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem och verksamhet i den icke-handlande sektorn, där fokus bör ligga på den senare.

De företag och verksamheter som är en del av EU:s system betalar ett pris för koldioxid i form av priset för en utsläppsrätt. För företag i den icke-handlande sektorn, det vill säga det som inte täcks av EU:s system, finns i stället en koldioxidskatt, men undantag för detta, det vill säga fossila subventioner, existerar i Sverige. Dessa bör genast avskaffas.

Miljarder bidrar till ökade utsläpp

Hur man definierar fossila subventioner varierar. OECD uppskattar till exempel att cirka 17 miljarder kronor går till subventioner för fossila bränslen i Sverige som ett exempel. Vad den exakta siffran är spelar mindre roll. Vi vet med säkerhet att det rör sig om miljarder som bidrar till ökade utsläpp.

Kan inte lösa allt

Vi är medvetna om att avskaffandet av subventionerna bara skulle ge ökade intäkter till staten på kort sikt. Det är alltså inte en permanent intäkt till staten då åtminstone en del av de som utnyttjat undantagen i skatten nu kommer tvingas antingen minska sin produktion, avsluta den eller helt enkelt byta ut fossilt mot fossilfritt.

Däremot kan den tillfälliga intäkt som det innebär användas för att hjälpa många som nu kommer behöva stödjas i både klimatomställningen och efter konsekvenserna av coronaviruset.

Vi förstår att vissa sektorer, individer, industrier med flera kan drabbas av att en fossil subvention tas bort. Detta måste hanteras men det bör inte göras på bekostnad av klimatet. Klimatpolitik kan inte, och bör inte, lösa alla samhällsproblem.

Forrige artikel Debatt: Krävs en räddningsaktion för branschen – annars tystnar Sverige Debatt: Krävs en räddningsaktion för branschen – annars tystnar Sverige Næste artikel "Stark fördel att Sverige under flera år haft ett stort budgetöverskott"
Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

ÖVERBLICK. (V)-ledaren Nooshi Dadgostar vill låta servicepersonal gå före i vaccinkön, regeringen föreslår lagändring om Estonias gravfrid, finska folket vill att statsminister Sanna Marin blir president och hård kritik mot C-topp efter angrepp mot Liberalerna på förintelsens minnesdag.