Debatt

Dockered: "Ge skogsutredningen förlängd tid"

SLUTREPLIK. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.

Träd växer i hundra år. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål, skriver Bo Dockered.
Träd växer i hundra år. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål, skriver Bo Dockered.Foto: Privat
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Bo Dockered
Tidigare styrelseordförande Sveaskog

 

I en debattartikel föreslog jag nyligen att statens skogar bättre ska användas för lokal utveckling. Jag gav två förslag. Lös upp problemen för fjällbönderna genom markbyten genom att staten tar ansvaret för de skyddsvärda skogar medan fjällbönderna får bruka produktionsskogarna. I söder förslog jag att vi bildar nationalparker av ekoparkerna. Det har kommit många repliker. De flesta stöder mig och jag kommenterar replikerna här nedan.

Märkligt tyst från Sveaskog

Med ålderns rätt vill jag dock först notera att vare sig Sveaskog eller skogsindustrin vill delta i den här debatten. Det är en väldigt märklig strategi. För tystnad i debatter tolkas ofta som samtycke. Min erfarenhet är tvärtom att det är när olika åsikter bryts mot varandra som lösning på svåra frågor kan hittas. Det man diskuterar kan då leda till forskning, praktisk politik och förändring.

Själv har jag inte alltid haft rätt, men jag har i vart fall sett varje debattinlägg som en möjlighet att föra fram min åsikt, min position och mina förslag. Det bör Sveaskog och skogsindustrin också göra i stället för att köpa dyra enkelriktade reklamkampanjer. Litar man inte på sina egna ståndpunkter?

Naturvårdsverket och ekoparkerna

Med ålderns rätt vill jag dock först notera att vare sig Sveaskog eller skogsindustrin vill delta i den här debatten. Det är en väldigt märklig strategi. 

Bo Dockered , Tidigare styrelseordförande Sveaskog

Turistexperten Per Jiborn frågar i en replik varför inte ekoparkerna redan har blivit nationalparker. Själv ser jag detta mer som en process. Jag var den som fattade beslutet om att inrätta konceptet ekoparker. Då saknade dessa 37 områden nästan allt skydd. Nu bör man ta ytterligare steg mot ett starkare skydd till glädje för kommande generationer. Och jag noterar med tillfredsställelse att Naturvårdsverket nu ska se över sin nationalparkslista.

Att skapa nya nationalparker i söder av ekoparkerna minskar trycket på de små skogsägarnas skogar. Men det kan även stötta en växande svensk besöksnäring.

Statens historiska ansvar i norr

Bo Dockered, tidigare styrelseordförande för Sveaskog.
Bo Dockered, tidigare styrelseordförande för Sveaskog. Foto: Privat

Skogsägaren och chefen för Västerbotten allmänningsförbund Anders Petterson pekar helt korrekt på statens historiska arv i fjällskogarna. Han och jag ser båda fördelarna med ett markbytesprogram där skogsägarna antingen får brukningsbara skogar eller ekonomisk ersättning.

För visst har staten ett historiskt ansvar. Tusentals familjer lockades till Norrlands inland för hundra år sedan med löften om en utkomstmöjlighet som aldrig infriades av staten. Och nu drabbas nybyggarnas barn dessutom av att certifierade virkesköpare inte vill befatta sig med skogar med höga naturvärden samtidigt som staten inte vill lösa in samma skog. Det är faktiskt skamligt. 

Delvis samförstånd med Skydda skogen

Även föreningen Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve gillar i stort mina förslag. Det är alltid starkt och bra när helt olika aktörer kommer till samma slutsats. På två punkter tycker jag och Skyddad skogen dock olika.

Jag menar att vi måste få till en högre grad av frivillighet vad gäller enskilda skogsägare. Det är inte rimligt att staten kör över privata små skogsägare när det ska skapas reservat. Den nu pågående skogsutredningen bör därför ta fram andra modeller för hur vi ska jobba framöver för att nå våra miljömål.

Jag delar inte heller Skyddad skogens förslag om att små skogsägare på landsbygden ska betala en ny naturvårdsskatt. Det skulle bli dödsstöten för många jordbruk.

Stora förändringar väntar

Professor Sten B Nilsson har skrivit ett eget längre intressant debattinlägg som hör ihop med de frågor jag lyft. Nilsson menar att det nu är tid för en stor förändring i skogen. Jag håller helt med honom. Skogsnäringen kommer redan att inom fem år se helt annorlunda ut. Det är nu viktigt att inte minst skogsägarrörelsen ser dessa förändringar komma.

Skogsutredningen måste få mer tid

Till sist. Många av de här frågorna har en koppling till januariavtalets punkt 27 och hanteras nu av den stora Skogsutredningen. Om åtta veckor ska skogsutredningen vara klar. Det är inte rimligt. Jag kan inte annat än här hålla med Centerns Peter Helander när han säger "Skogsutredningen får väl ta något längre tid, bara det blir bra."

Helander har helt rätt. Träd växer i hundra år. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk när man jobbar med så viktiga frågor som den svenska skogen.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"Dockered har rätt om Sveaskog men fel om sektorsansvaret"

Anslagen för skydd av natur måste höjas och ett nytt bytespaket måste till. Samtidigt är det rimligt att näringen som exploaterar de artrikaste ekosystemen tar ett grundansvar utan ersättning, skriver Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve, som vill se ett naturvårdsbidrag finansierat genom virkeshandeln.

Västerbottens Allmänningsförbund: Markbyten rätt väg för naturvård

Det är rätt väg att enskilda markägare med naturvärdesskogar får en chans att byta sådan skog mot statligt ägda brukningsbara skogar. Att låta staten och landsbygdens befolkning på så sätt växla ansvarsområden är det bästa för glesbygdens fortlevnad, skriver Anders Pettersson.

Nya nationalparker: "Varför är förslaget inte redan verklighet?"

Det är ett utmärkt förslag från Bo Dockered att omvandla ekoparkerna i södra Sverige till nationalparker. Snarlika förslag har väckts tidigare och frågan är varför arbetet inte är igång, skriver Per Jiborn, tidigare generalsekretare för Naturturismföretagen.

Bo Dockered: "Statens skogar kan lösa striden i skogen"

Det kommer signaler om att Sveaskog motarbetar januaripartiernas överenskommelse om ett nytt markbytesprogram. Men januariavtalet är kristallklart – bolaget ska avstå mark som staten kan använda i bytesaffärer med enskilda skogsägare, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00