Nya nationalparker: "Varför är förslaget inte redan verklighet?"

REPLIK. Det är ett utmärkt förslag från Bo Dockered att omvandla ekoparkerna i södra Sverige till nationalparker. Snarlika förslag har väckts tidigare och frågan är varför arbetet inte är igång, skriver Per Jiborn, tidigare generalsekretare för Naturturismföretagen.

Per Jiborn
Tidigare generalsekretare för Naturturismföretagen

 

Bo Dockered, tidigare styrelseordförande för Sveaskog föreslår att ekoparkerna i södra Sverige omvandlas till nationalparker. Det är ett utmärkt förslag som kan skapa hundratals nya jobb på landsbygden och bredda skattebasen för flera mindre kommuner. Frågan är egentligen varför arbetet inte redan är i gång?

En nyligen presenterad kartläggning av naturturismen i och runt Tivedens nationalpark visar att besöksnäringen skapar drygt 30 årsarbeten. Jämfört med vanligt skogsbruk på samma yta är det åtminstone tio gånger fler lokala jobb. Turismens potential är dessutom än större – om fler besökare väljer att stanna längre, äta mer lokalt och unna sig en guidad upplevelse.

Klarsynt av Dockered

Därför är det klarsynt och prestigelöst av Bo Dockered att föreslå en utveckling av Sveaskogs ekoparker till nationalparker. Dessa marker, särskilt i södra Sverige, har sannolikt de bästa förutsättningar för att återskapa stora sammanhängande skogar till gagn för biologisk mångfald, rörligt friluftsliv och inte minst en växande naturturism. Möjligheten att i och runt dessa framtida nationalparker skapa hundratals nya jobb och attraktiva destinationer borde intressera en lång rad landsbygdskommuner.

Att ge uppdraget till Naturvårdsverket är självklart. Samtidigt måste det poängteras att myndigheten i princip saknar kunskap om hur en professionell naturturism främjas. En följd av att regering och riksdag aldrig på allvar gett Naturvårdsverket i uppdrag att koppla ihop naturskydd med naturturism. Den kompetensen finns dock både här i Sverige och särskilt i andra länder.

Därför är det ett måste att regering och riksdag kompletterar Dockereds förslag med tydliga målbilder för vad som ska uppnås när det gäller utveckling av natur- och ekoturism, nya arbetstillfällen och skatteintäkter till kommun, region och stat.

Varför är inte arbetet igång?

Inte heller är Dockereds förslag helt nytt. Liknande tankar fanns i den statliga utredningen ”Ett land att besöka” för drygt två år sedan. Strax därefter ställde sig en samlad svensk besöksnäring bakom samma tanke. Och i höstas motionerade två riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Centern i samma fråga.

Frågan som därför måste ställas blir – varför regering och riksdag inte redan sparkat igång arbetet? Det är djupt tragiskt att inse att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning ännu inte har förmått skapa mer handfast politik av sina två hjärtefrågor – sysselsättning och biologisk mångfald.

Kan bli en vitamininjektion

I denna stund slår coronaviruset med full kraft mot landsbygdens naturturism. Stängda gränser och uppmaningar att stanna hemma har fått turismen att tvärnita. Därför kämpar nu tusentals boenden, caféer, restauranger, guide- och upplevelseföretag utanför våra större städer för att överleva.

Men inom en inte alltför avlägsen framtid kommer pandemin att ha bedarrat. Då kommer offensiva satsningar, som stärker landsbygdens förmåga att skapa jobb och dra till sig intäkter, att behövas mer än någonsin. I den satsningen kan Dockereds förslag bli en välbehövlig vitamininjektion och ett konkret stöd till landsbygdens skaparkraft och entreprenörskap.

Forrige artikel LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma Næste artikel From (S) om riksdagens jaktklubb: From (S) om riksdagens jaktklubb: "Jakt en del av människors vardag"
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.