Bostadsministern vill dubbla klimatbudgeten

VALKOMPASS. Peter Eriksson (MP) vill höja punktskatter för att kunna öka statens budget med 75 miljarder. Den enda utgiftspost han vill dra ned på är pengarna till hovet, visar Altingets valkompass.

Foto: Pressbild Miljöpartiet Flickr
Johan Manell

Altinget tar tempen på riksdagskandidaternas frågor inför valet. I Altingets valkompass har riksdagskandidater från hela landet svarat på frågan hur de vill fördela statens pengar. En av dem som har svarat är bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP).  

Läs också: Nabavi: Mindre pengar till försvaret och mer för att bekämpa andra samhällshot

Som sina viktigaste frågor ser det tidigare språkröret investeringar i miljö och klimat, såsom exempelvis snabbtåg. Demokrati och jämställdhet samt näringsliv och företagande är andra hjärtefrågor för ministern.

“Bra förutsättningar för att driva företag och vara entreprenör är avgörande för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt”, skriver han i valkompassen. 

Läs också: Bestäm hur pengarna ska användas med Altingets valkompass

Mer pengar till miljön

Av kompassens 27 budgetområden vill Peter Eriksson öka 12. Bland annat vill han dubbla miljö- och klimatbudgeten från dagens 14,6 miljarder till 29,2 miljarder.  

“Nivån måste höjas för att öka investeringar i miljö och klimat. Ska vi klara klimatutmaningen behöver vi agera nu. Sverige måste gå före i omställningen att bli världens första fossilfria välfärdsland”, skriver han. 

Läs också: Klimatet ska rädda MP

En annan utgiftspost där han gärna ser att staten satsar mer är infrastruktur och transport. Där vill Eriksson höja det årliga anslaget med närmare 8,5 miljarder jämfört med dagens nivå på 56,4 miljarder.  

Vidare vill Peter Eriksson också höja bostadsbidraget och behålla investeringsstödet till klimatsmarta hyresrätter. Utgiftsposten “Pengar till familjer och barn” där detta ingår tillsammans med bland annat barnbidrag och föräldraförsäkring vill Eriksson höja med cirka 9,5 miljarder.  

Mer till regeringen

Mångmiljardsatsningar på äldre och på hälso- och sjukvård återfinns också i Erikssons budget. Liksom 3,45 miljarder mer till regering och riksdag. 

“Riksdagen behöver mer pengar för att kunna upprätta hålla en maktbalans gentemot regeringen och Regeringskansliet. Regeringen behöver en egen stor myndighet för att styra landet”, skriver Eriksson. 

75 miljarder mer

Totalt ökar bostadsministern budgeten med mer än 75 miljarder kronor. Den enda utgiftspost han drar ned på är pengarna till hovet, som i Erikssons budget halveras från dagens 130 miljoner.  

Pengarna för att finansiera de ökade utgifterna vill Peter Eriksson ska inhämtas från höjning av olika punktskatter.

Gör Altingets valtest: Hur vill du fördela statens pengar?

Nämnda personer

Peter Eriksson

Styrelseordförande Drive Sweden
Gymnasielärare (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00