En hoppfull Sjöberg vill minska budgeten med 100 miljarder

VALKOMPASS. Minska statsbudgeten med närmare 100 miljarder kronor, men öka anslagen för skolan. Så vill Max Sjöberg (L) ändra politiken. 

Max Sjöberg ställer upp i riksdagsvalet. Han står på tredje plats i Västra Götalands västra valkrets för Liberalerna. 
Max Sjöberg ställer upp i riksdagsvalet. Han står på tredje plats i Västra Götalands västra valkrets för Liberalerna. Foto: LUF
Hedda Jakobsson

Altinget tar tempen på riksdagskandidaternas frågor inför valet. I Altingets valkompass har riksdagskandidater från hela landet svarat på frågan hur de vill fördela statens pengar. En av dem som har svarat är Max Sjöberg (L). 

Läs också: Gör din egen statsbudget med Altingets valkompass
 
Max Sjöberg är LUF:s talesperson för ekonomisk politik och andra vice ordförande. Han har tidigare varit ordförande för LUF Väst och ledarskribent på Göteborgs-Posten. Inför riksdagsvalet står Max Sjöberg på tredje plats i Västra Götalands västra valkrets.

Sjöbergs personvalskampanj går under slogan ”Liberalism för hoppfulla” och hans tre huvudbudskap på Facebook är minskat slöseri, fixad integration och stärkt skola - tre budskap han återkommer till i Altingets valkompass. 

Huvudbudskap: Inget slöseri

Valkompassen ger riksdagskandidaterna möjlighet att svara på hur de vill fördela statsbudgeten, uppdelat i 27 budgetområden. Sjöberg vill i 19 fall av 27 sänka budgetanslaget och han landar på 100 miljarder mindre än regeringens budget, som valkompassen utgår i från.

Jag vill se ökad invandring så även här kommer det troligvis behövas mer pengar, i alla fall inledningsvis tills vi börjat skära i de administrativa kostnaderna för migrationen genom att till exempel korta handläggningstiderna. 

 

Max Sjöberg
Ekonomisk talesperson, LUF

Läs också: Nabavi: Mindre pengar till försvaret och mer för att bekämpa andra samhällshot

Återkommande är termen "spara" och Sjöberg menar i tre budgetområden att det finns utrymme för att spara in pengar genom omfördelning och omprioritering. Ett sådant fall är enligt Sjöberg arbetsmarknaden, där han vill se en budgetsänkning på 20 miljarder kronor. Han kommenterar att sänkningen kan motiveras genom att lägga ner arbetsförmedlingen. 

”Arbetsförmedlingen borde läggas ner och dess uppgifter placeras på privata aktörer istället. Men många kostnader kommer ändå finnas kvar, till exempel ersättningar till arbetslösa inom olika program. Även inom dem går att spara, men vissa delar måste ändå finnas kvar”, svarar Sjöberg i valkompassen.

Ökad Invandring

Förändringen i arbetsmarknaden vill Sjöberg även se för nyanlända. Hans kampanjmål om integration är återkommande genom svaren i valkompassen. För att förenkla etableringen av nyanlända sänker Sjöberg dagens anslag och vill se fler enkla jobb. 

"Jag vill se fler enkla jobb och lägre trösklar in på arbetsmarknaden, och då kommer kostnaderna för denna typ av insatser att minska. De kommer helt enkelt att behövas i mindre utsträckning".  

Läs också: Bostadsministern vill dubbla klimatbudgeten

De minskade anslagen för nyanländas etablering, kontras med en ökad migrationsbudget. Ett av få budgetområden som Sjöberg ökar. 

"Jag vill se ökad invandring så även här kommer det troligtvis behövas mer pengar, i alla fall inledningsvis tills vi börjat skära i de administrativa kostnaderna för migrationen genom att till exempel korta handläggningstiderna". 

Utjämna skillnader med mer resurser

Likt en klassisk liberal politiker går inte heller skolan obemärkt förbi i Sjöbergs budget. Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning vill Sjöberg öka med 100 procent, det vill säga 25 miljarder kronor.

"Att utjämna skillnader i kvalitet mellan skolor över landet är en av våra största utmaningar. Här behövs mer resurser till bland annat mer personal i skolan och höjda lärarlöner. Det behövs också satsningar på att motverka den psykiska ohälsan bland unga genom fler kuratorer. "

Gör Altingets valkompass och matchas med kandidater från 11 partier


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00