Al-Sahlani vill spara in närmare 40 miljarder på arbetsmarknad

VALKOMPASS. Abir Al-Sahlani (C) vill reformera arbetsmarknaden och göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Hon vill också förändra politiken för att få ökad integration och minskad segregering. 

Hedda Jakobsson

Altinget tar tempen på riksdagskandidaternas frågor inför valet. I Altingets valkompass har riksdagskandidater från hela landet svarat på frågan hur de vill fördela statens pengar. En av dem som har svarat är Abir Al-Sahlani (C). 

Gör testet och se vilka riksdagskandidater du står närmast.

Abir Al-Sahlani var ledamot i riksdagen år 2011-2014. Inför kommande mandatperioden står hon på plats fem i Stockholms kommuns valkrets för Centerpartiet.

Sänker budgeten med 16 miljarder 

Frågorna i Altingets valkompass omfattar nästan hela budgeten och omfatta 968 miljarder kronor. Abir Al-Sahlani sänker budgeten med 16 miljarder kronor. Pengar hon vill använda till sänkt skatt på lön för privatpersoner.

Helhetsbegrepp om segregation

”Vi behöver öppna vår arbetsmarknad, riva de murar som står i vägen för självförverkligandet, ta helhetsgrepp om segregationen och rasismen och göra upp med dem en gång för alla. Jämlik samhällsservice för orten och tätort."

Abir Al-Sahlani

Fokuset i Abir Al-Sahlanis politik ligger i integrationen. Att erbjuda alla människor lika möjligheter. ”Vi behöver öppna vår arbetsmarknad, riva de murar som står i vägen för självförverkligandet, ta helhetsgrepp om segregationen och rasismen och göra upp med dem en gång för alla. Jämlik samhällsservice för orten och tätort", skriver hon i Altingets valkompass. 

Reformera från grunden

Just Arbetsmarknaden är återkommande för Al-Sahlani. Likt många inom Alliansen vill även hon se över Arbetsförmedlingen och i valkompassen sänker hon budgetområdet för arbetsmarknaden med 50 procent, 37 miljarder kronor. 

Läs också: Starkt stöd för utökat rut och rot bland riksdagspartierna

”Egentligen behöver hela AF reformeras från grunden. Myndigheten har misslyckats med sina primära uppgifter: jobbförmedling och matchning. Därför måste ett helhetsgrepp göras och reformeras.”

Rättsväsendet ska arbeta förebyggande

Andra frågor som däremot också får stort utrymme för diskussion är rättsväsendet, bistånd och internationell samverkan. Just för rättsväsendet vill Al-Sahlani se en höjning av budgetposten med 30 procent, närmare 15 miljarder kronor.

Läs också: Nabavi: Mindre pengar till försvaret och mer för att bekämpa andra samhällshot

”Vi behöver insatser för att anmälningar inte ska ligga på hög i nån byrålåda, framför allt brottsanmälningar med sexuell karaktär. Vidare behöver vi ett större förebyggande arbete, det bästa brottet är det brott som aldrig begås. Vi behöver också ett förankringsarbete av polisen för att de ska vinna legitimitet bland de som bor i socioekonomiskt utsatta områden", skriver hon. 

Fallerande stater ett stort problem

Vad gäller bistånd och internationell samverkan väljer hon samma ekonomiska nivå som dagens budget. Men tillför en del kommentarer om hur budgetområdet skulle kunna utvecklas och göras om.

"Jag anser att mer pengar behöver läggas på demokratiutveckling och uppbyggandet av rättsstater. Människors största problem är att de lever i antingen fallerande stater eller semidispotiska regimer. Vidare anser jag att bi behöver lägga mer pengar på klimaträttvisa för att hjälpa de fattiga länderna att uppnå milj- och klimatmålen", skriver hon. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00