Beckman (M): Bidragsindustrin måste bort

VALKOMPASS. Bidragstak som skapar effektiviseringar och fler i jobb. Så vill Lars Beckman, riksdagskandidat för Moderaterna, prioritera i politiken. 

Lars Beckman (M), är en av många riksdagskandidater som har besvarat Altingets valkompass. 
Lars Beckman (M), är en av många riksdagskandidater som har besvarat Altingets valkompass. Foto: Riksdagen
Hedda Jakobsson

Politik är att prioritera. Altinget har frågat riksdagskandidaterna hur de vill fördela statens pengar. Lars Beckman (M) är en av många riksdagskandidater som svarat.

Gör testet och se vilka riksdagskandidater du står närmast

Lars Beckman är i dag ledamot i riksdagens civilutskott. Inför höstens riksdagsval är Beckman förstanamn på Moderaternas lista i Gävleborgs län. Tidigare har han arbetat som regionchef för Svenskt Näringsliv och i dagsläget sitter han bland annat i Konsumentverkets insynsråd.

Läs också: En hoppfull Sjöberg vill minska budgeten med 100 miljarder

Fler ska jobba

Sverige måste införa ett system där nyanlända kvalificerar sig in i våra välfärdssystem på samma sätt som idag sker med a-kassa och sjukförsäkring.

Lars Beckman

Inför valet på söndag satsar Beckman på arbetsmarknadspolitiska frågor och fokus för politiken ska enligt honom vara att få fler i jobb.

Läs också: Altingets valkompass skiljer ut sig från de andra

”En av Sveriges största utmaningar är att de som har kommit till Sverige under senare år kommer i jobb. För det krävs det en aktiv politik som både skapar efterfrågan för arbetskraft hos arbetsgivarna men även ställer stora krav på den enskilde att försörja sig själv”, skriver Lars Beckman i Altingets valkompass.

Effektivisering ett måste 

Beckman lägger 946 miljarder kronor på de budgetområden som är med i Altingets valkompass, något lägre än regeringen som lägger 968 miljarder kronor på samma områden. Där Beckman vill se minskade utgifter är främst inom ramen för migration, nyanländas etablering och kostnaden för Sveriges centrala myndigheter. Han menar att en effektivisering för dessa utgifter är angelägen. 

"Var och en som har kommit till Sverige har ett eget ansvar att försörja sig själv. Det är dock viktigt att inte kommunerna får kostnader övervältrade från staten", skriver Beckman. 

Kvala in i välfärden 

Modellen med att var och en har ett eget ansvar ska sedan mynna ut i en ny form av välfärdssystem.

"Sverige måste införa ett system där nyanlända kvalificerar sig in i våra välfärdssystem på samma sätt som idag sker med a-kassa och sjukförsäkring mm. Efter 10 år med egen försörjning så har man kvalificerat sig in i våra välfärdssystem. Fler måste komma i jobb även i den här gruppen. Bidragstak införas", skriver Beckman. 

Läs också: Öka statens budget med 140 miljarder för satsningar på välfärd 

Teknik ska möjliggöra besparingar

För de centrala myndigheterna vill Beckman minska utgifterna med 4 miljarder kronor.

”En översyn borde göras om myndigheter skulle slås ihop och bli mer effektiva. När ny teknik introduceras så är det också rimligt att den nya tekniken leder till kostnadsbesparingar på våra myndigheter. I vissa områden kommer det signaler om att det finns en omfattande ´bidragsindustri´inom exempelvis migration som måste minska/upphöra under nästa mandatperiod”, skriver han.

Arbetsmarknaden skapar ringar på vattnet

Beckmans fokus på arbetsmarknad, effektivisering och välfärd återkommer. Likt ringar på vattnet hoppas han att bidragstak leder till fler i jobb som på det sätter kommer kunna skapa förstärkningar på andra områden. Exempelvis för äldre, där Beckman föreslår en stärkt ålderspension. 

"När fler kommer i jobb med alliansens politik så kommer även ålderspension mm att kunna förstärkas under mandatperioden", skriver han.

Nämnda personer

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M)
Ekonomisk utbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00