Altingets valkompass skiljer ut sig från de andra

VALKOMPASS. Inför riksdagsvalet 2018 presenterar Altinget sin första valkompass. Se här vad väljare och riksdagskandidater säger om kompassen.

ALtinget lanserar inför riksdagsvalet 2018 sin första valkompass. Här visar Altinget vad riksdagskandidater och väljare har sagt om kompassen hittills. 

Här kan du testa Altingets valkompass

Fokuserar på ekonomin 

Altingets valkompass vill fungera som ett komplement till andra valkompasser. Här ligger fokus på politikens kärna, fördelning av våra gemensamma resurser, Väljarna får själv testa på att lägga en egen statsbudget, fördela och prioritera våra gemensamma resurser. 

Matchar resultatet med riksdagskandidater 

Resultatet i valkompassen ger väljaren möjlighet att se vem av riksdagskandidaterna som ligger väljaren närmast, men också vem som ligger längst ifrån väljarens egen budget. 

Hela landet eller 29 olika valkretsar

Altingets valkompass är rikstäckande och erbjuder väljaren att antingen göra valkompassen med fokus på sin respektive valkrets, eller i hela landet. Dessutom erbjuder Altingets valkompass möjlighet att läsa på mer om kandidater från elva partier, och inte bara riksdagens åtta. 

Politikens a och o

Valkompassen gör fördelningspolitiken tydlig och möjliggör för väljaren att få en bra bild av hur riksdagskandidaterna vill fördela och prioritera - politikens a och o. 

Gör din egen statsbudget med Altingets valkompass 

Forrige artikel Ali Esbati (V): Öka statens budget med 140 miljarder för satsningar på välfärd  Ali Esbati (V): Öka statens budget med 140 miljarder för satsningar på välfärd  Næste artikel Naturvårdsverket jävsutreder vilthandläggare Naturvårdsverket jävsutreder vilthandläggare
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.