Nabavi: Mindre pengar till försvaret och mer för att bekämpa andra samhällshot

VALKOMPASS. Mer pengar för att bekämpa andra samhällshot än de militära, inrätta en jämställdhetsfond, satsa på ekologiskt företagande och utbilda i samtyckeslagen. Så vill Gita Nabavi (FI) ändra politiken. 

Gita Nabavi ställer upp i riksdagsvalet. Hon står på plats två på Feministiskt Initiativs valsedel. 
Gita Nabavi ställer upp i riksdagsvalet. Hon står på plats två på Feministiskt Initiativs valsedel. Foto: FI
Hedda Jakobsson

Altinget tar tempen på riksdagskandidaternas frågor inför valet. Först ut är Feministiskt Initiativs partiledare. 

I Altingets valkompass har riksdagskandidater från hela landet svarat på frågan hur de vill fördela statens pengar. Altinget sammanställer i en temaserie vad några av kandidaterna vill se för förändringar efter valet. Först ut är Feministiskt Initiativs partiledare, Gita Nabavi.

Läs också: Bestäm hur pengarna ska användas med Altingets valkompass

Gita Nabavi tillträdde som partiledare för Feministiskt Initiativ tidigare i år. Nu driver hon tillsammans med Gudrun Schyman partiet med mål att komma över fyraprocentsspärren. 

Huvudbudskap: Mänskliga rättigheter 

Det som driver mig är övertygelsen att det är våra val och prioriteringar som avgör vilken värld vi vill leva i.

Gita Nabavi
Partiledare Feministiskt Initiativ

Nabavis huvudfråga i valet uppger hon är mänskliga rättigheter. "Detta är utgångspunkten för vår politik för att säkra jämställdhet, jämlikhet och ekologisk hållbarhet", skriver hon i valkompassen. 

Hur arbetet kring de tre ledorden ska gå till i praktiken märks tydligt i hur Nabavi motiverar omfördelningen av pengar i statens budget. Hon vill sänka dagens anslag till försvaret från 54 till 44,5 miljarder kronor och istället fokusera på andra hot mot samhället. 

"Dessa pengar omfördelas från försvaret till högre civil beredskap för de verkliga hot som finns mot vårt samhälle som digitala attacker, katastrofberedskap och terrorism." 

Motverka skatteflykt 

Även utgiftsområdet för rättsväsendet speglar Nabavis huvudbudskap. "Skapa en enhet mot barn- och tvångsäktenskap med resurser att kunna hämta hem utsatta barn och unga. Utbildningssatsning för polis och rättsväsende om sexualbrott. Samt informationskampanj om samtyckeslagstiftningen. Pengar till Ekobrottsmyndigheten för arbete mot skatteflykt", skriver hon i valkompassen.

Sammantaget vill hon höja anslaget för rättsväsendet från 46,2 till 48,5 miljarder kronor.  

Läs också: Så mycket skänker Benny Andersson till partiet

Hon återkommer till att motverka skatteflykt även i utgiftsområdet för centrala myndigheter där en höjning av anslaget görs. "Pengarna ska främst avsättas till Skatteverket för att komma tillrätta med skatteflykt."

Avskaffa monarkin - Inrätta jämställdhetsfond

Nabavi vill avskaffa monarkin och sänker anslaget till hovet rejält. Samtidigt väljer hon att höja anslaget till arbetet för jämställdhet och skriver i en kommentar att hon vill inrätta en jämställdhetsfond. 

Ekologiskt hållbart företagande

Budgetposten för Näringsliv vill Nabavi höja för att satsa på sociala- och ekologiska företagsformer. 

Gör Altingets valtest: Hur vill du fördela statens pengar? 

Dokumentation

Gita Nabavis: 

 • Avskaffa monarkin
 • Mer pengar till sametinget
 • Ökat anslag till skatteverket
 • Skapa en enhet mot barn- och tvångsäktenskap
 • Utbildningssatsning för polis mot sexualbrott
 • Informationskampanj om samtyckeslagen
 • Ökat anslag till ekobrottsmyndigheten
 • Ökat anslag för civil beredskap
 • Återställd asylrätt
 • Ge amnesti för ensamkommande
 • Öka antalet kvotflyktingar
 • Förstärkt BUP 
 • Inkludera tandvård i högkostnadsskydd
 • Höjda pensioner
 • Höjt underhållsstöd för ensamstående
 • Inrätta en jämställdhetsfond
 • Minska arbetslöshet med utbildningsinsats på bristyrken
 • Minskade barngrupper i skolan 
 • Satsning på elevhälsan
 • Öka byggandet av hyresrätter
 • Avgiftsfri kollektivtrafik
 • Utbyggd järnväg
 • Nya företagsformer: socialt- och ekologiskt hållbara
 • Stärkt LSS

Nämnda personer

Gita Nabavi

Högskoleingenjör, medieteknik (KTH)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00