Samling kring politiken


Nättidningen Altinget har sedan 2014 bedrivit oberoende journalistik inom ett flertal sakområden. Våra ledord är relevans, insikt och perspektiv.

Som ett komplement till journalistiken bjuder vi in våra läsare till nätverksmöten där vi samlar politiker, företrädare från intresse- och branschorganisationer, tjänstemän och ledare från den privata sektorn. Gemensamt är att alla delar ett professionellt intresse inom ett av de aktuella områdena.

Det är Altinget som oberoende sätter dagordningen – och våra ledord är även här relevans, insikt och perspektiv.

Delta i en spännande förmiddag i Stockholm med vassa upplägg, levande debatt, diskussion och möjlighet att träffa och utbyta professionella erfarenheter med andra inom området som kan bli betydelsefulla i ditt kontaktnät. Unikt för Altingets nätverk är att vi samlar aktörer från både privat- och offentlig sektor och från olika intressesfärer, för att åstadkomma dynamik i diskussionen och strategisk höjd i resonemanget.

Välj det nätverk som matchar ditt ämnesområde högst upp på sidan. Här hittar du också mer information om program, mervärdet för deltagarna samt anmälan till den preliminära deltagarlistan.