De hetaste vårddebatterna 2018

ÅRET SOM GICK. Elevers hälsa, personlig assistans och förbud mot snusexport – det är några av de debattämnen som engagerat Altinget Vård & Hälsas läsare allra mest under år 2018. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. "Elevhälsan måste bli proaktiv"
Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov, skriver ordförandena för sju funktionsrätts- och vårdyrkesorganisationer.

2."Gör som Östergötland – anställ arbetsterapeuter i elevhälsan"
Barn med svårigheter och funktionshinder riskerar att falla mellan stolarna och inte nå utbildningsmålen. Därför bör vi göra som Östergötland och inkludera arbetsterapeuter i elevhälsan, skriver representanter för Sveriges Arbetsterapeuter. 

3. "Låt inte LSS-utredningens förslag bli verklighet"
Den pågående LSS-utredningen ska lämna sina slutförslag den 15 december. Om förslagen blir verklighet backar vi tillbaka till en tid när personer med omfattande funktionsnedsättningar inte fick välja hur de ville leva, skriver Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

4. "Okunskap dödar"
Boende i gruppbostäder får inte alltid den vård de behöver, det leder till onödigt lidande och i värsta fall döden. Vi kräver ett antal åtgärder av regeringen, skriver Harald Strand och Nina Alander, FUB.

5. "Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride"
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är med som sponsorer av Pride, men deras myndighetsuppdrag riskerar att motverkas av det innehåll som Pride förmedlar, skriver Per Ewert och menar att Stockholm Pride inte är den goda kraft som dess påhejare vill hävda.

6. "Anpassningar för eleverna gör stor skillnad"
Skolledare och huvudmän, bristerna i skolpersonalens grundutbildning gör att ni själva måste se till att tillräcklig kunskap om neuropsykriatiska funktionsnedsättningar (NPF) finns. Gör som Norrtälje – skaffa er den, det skriver Anki Sandberg, Lars Berge-Kleber och Sven Bölte.

7. "Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten"
Inkluderingsdebatten behöver breddas och diskrimineringsarbetet i skolan måste utgå från att det alltid kommer att finnas elever med funktionsnedsättningar i alla skolor, skriver ordföranden från tio olika funktionshindersorganisationer.

8. "Ettåriga satsningar löser inte den psykiska ohälsan"
Ettåriga statliga satsningar löser inte problemet med den växande psykiska ohälsan. Det krävs kraftfulla insatser som vilar på långsiktiga överenskommelser, skriver Ing-Marie Wieselgren på Sveriges kommuner och landsting.

9. "Patienter med besvär efter nacktrauma tvingas fly Sverige"
Kunskapsbrist och ovilja hos vården i Sverige gör att personer med nacktrauman är överrepresenterade bland vårdflyktingar. Det skriver Personskadeföreningen NRH som vill se ett kunskapscenter och ett nationellt kvalitetsregister.

10. "Snusexportförbudet är folkhälsopolitiskt fel"
Snusexportförbudet innebär inte bara att Sverige går miste om en potentiellt enorm marknad, utan även en möjlighet till en bättre hälsa för övriga européer. Det skriver Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen.

Forrige artikel Saco: Investering i studier förloras i pension Saco: Investering i studier förloras i pension Næste artikel "Vi hurrar för Evelius förslag"
Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.