Livsmedelsföretagen: Snusexportförbudet är folkhälsopolitiskt fel

DEBATT. Snusexportförbudet innebär inte bara att Sverige går miste om en potentiellt enorm marknad, utan även en möjlighet till en bättre hälsa för övriga européer. Det skriver Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen.

Av: Rasmus Bäckström
exportansvarig Livsmedelsföretagen

Svenska regeringen ger upp möjligheten till export för åtskilliga miljarder – i strid med riksdagens uppfattning!

Att underlätta för handel – export och import – är en nödvändig och prioriterad uppgift för regeringen. Tyvärr är det så att den svenska regeringen medvetet och avsiktligt undviker att avskaffa det enskilt största handelshindret som finns inom vår bransch. EU har förbud mot snus, medan alla andra produkter med tobak eller nikotin är tillåtna i alla EU-länder. På grund av detta förbud som infördes innan Sverige blev medlem i EU, har Sverige ett fördragsfäst undantag. Huruvida förbudet är diskriminerande ska nu avgöras i EU-domstolen. Förhandlingar sker i veckan och utfallet väntas lagom till riksdagsvalet i september.

Enligt handelsminister Ann Linde skulle detta undantag riskeras om Sverige agerar för avskaffat snusförbud. Men om förbudet försvinner finns inte längre någon anledning att ha ett undantag, eftersom själva grundproblemet då är undanröjt.

Utestängs från stor marknad

Regeringens livsmedelsstrategi bygger på den breda politiska överenskommelse som slöts mellan sju riksdagspartier för ett år sedan. Ett ytterligare steg är den exportsatsning som regeringen presenterade under förra året och som bland annat innebär ökade satsningar på prioriterade marknader. Den ambitionen står vi från Livsmedelsföretagen bakom, och just för att vikten av export poängteras är det svårt att inte bli besviken.

I Sverige regleras snus som ett livsmedel, och ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att öka livsmedelsexporten. Varje år exporterar Sverige snus till Norge till ett värde av cirka 2 miljarder kronor. Dagligrökningen i Norge har halverats det senaste decenniet samtidigt som snusandet fördubblats. På grund av EU:s snusexportförbud får svenska snustillverkare inte exportera snus till övriga EU, och därmed stängs man ute från en potentiellt enorm marknad.

Bättre hälsa med snusexport

Nu skulle snusexport till EU inte bara innebära en förbättring för svenska företag och svenska jobb, utan också möjliggöra en bättre hälsa för övriga européer. Svenskar över 18 år använder tobak lika mycket som genomsnittet i EU, men rökningen är överlägset lägst i Sverige. Det är också så att svenska män i lägst utsträckning drabbas av rökrelaterade sjukdomar som lungcancer och KOL. Det är otvetydigt så att förekomsten av snus på en marknad leder till lägre andel rökare bland befolkningen.

Visst går det att hävda att snus inte är någon hälsoprodukt, men det kan nog inte heller sägas om JAS-plan eller Absolut vodka, som är två andra produkter som ger exportinkomster. Visst kan snus ses som kontroversiellt, men så länge cigaretter är tillåtna i hela inre marknaden är förbudet uppenbart diskriminerande och oproportionerligt. Den svenska regeringens passivitet i det aktuella fallet är helt unik.

Handelshinder måste avskaffas

Om Sverige ska kunna öka sin livsmedelsexport från nuvarande 50 miljarder kronor till det dubbla, krävs det att handelshinder avskaffas. Våra myndigheter Jordbruksverket och Livsmedelsverket jobbar nu hårt med att lösa upp byråkratiska knutar när det gäller de olika typer av godkännande och tillstånd som krävs för att få exportera livsmedel till länder utanför EU. Det är en välkommen utveckling, som förbleknar i jämförelse med politikens oförmåga att se de möjligheter som finns på närmare håll och där potentialen är så mycket större.

Snusexportförbudet är principiellt fel. Snusexportförbudet är folkhälsopolitiskt fel. Att inte ens våga ha en uppfattning är långsiktigt förödande för en frihandelsberoende nation.

Forrige artikel Så ska förlossningsvården bli bättre Så ska förlossningsvården bli bättre Næste artikel "Psykisk ohälsa är inte del av naturligt åldrande"
 • Rapportera

  Bo Hellgren · Rökare mot Tobak

  Rasmus Bäckström går tydligtvis Jobaksjätten Swedish Match ärende för att lura våra barn och ungdomar in i nikotinberoende

  Rasmus Bäckström, exportansvarig Livsmedelsföretagen deklarera att snusförbudet innebär inte bara att Sverige går miste om en potentiellt enorm marknad, utan även en möjlighet till en bättre hälsa för övriga i Europa.
  Vad han nogsamt förtiger är att snus innebär samma nikotinberoende som röktobak. Anledningen till detta är att han vill upprätthålla tobaksbranschens geniala affärsidé, som går ut på att lura barn och ungdom in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Mot den ohälsosamma bakgrunden finns det förvisso en potentiell enorm ekonomisk marknad för svenska snustillverkarföreningen i EU.
  Vad Bäckström ävenledes förtiger är att snusets skadeverkningar också är omfattande precis som röktobakens skadeverkningar även om de båda tobaksvarianternas skadeverkningar inte är precis de samma.
  Vidare förtiger han att snus inte är ett rökavvänjningsmedel eftersom det handlar om precis samma nikotinberoende som röktobak. Anledningen till detta hans förtigande kan vara en förhoppning att det leder till bruk av både av snus och av röktobak, vilket kan vara vad den samlade tobaksbranschen eftersträvar.
  Tydligtvis ingår Bäckströms artikel i den ohälsokampanj som vill förhindra lagstiftning om exponeringsförbud för tobaksprodukter, som syftar till att värna folkhälsan i Sverige tobaksfritt2025.se Tobacco Endgame Rökfrit Sverige 2025
  och i Europa.
  Det finns nu också kampanjer för att legalisera cannabis i Sverige, vilket motiveras med behovet av s.k. medicinsk cannabis. Mot bakgrund av att nikotinberoende ofta är inkörsporten för unga människor att pröva på cannabis och annan narkotika är argumenteringen för snus skrämmande. Vad gäller cannabis handlar det om en strävan att göra odlarnas svarta inkomster vita, Vad gäller argumentationen för snus handlar det om att försöka att förhindra den samlade tobaksbranschen snara konkurs när rekryteringen av nya brukare upphör

 • Rapportera

  Patrik Strömer

  Fanatismen är farlig

  Bo Hellgren är tyvärr synnerligen förvirrad när han drar upp sina gamla käpphästar från tidigt 1970-tal.
  All forskning de senaste 50 åren visar att rökning har mångdubbelt större påverkan på hälsan, men Hellgren vill inte lära sig något nytt.

  Tyvärr är han inte ensam om att förneka fakta och sprida konspirationsteorier. Givet att EU tillåter cigaretter och förbjuder snus är det en diskriminering som visar på en inkonsekvens. Det är vad Bäckströms artikel handlar om.