Debatt

FUB: Okunskap dödar

DEBATT. Boende i gruppbostäder får inte alltid den vård de behöver, det leder till onödigt lidande och i värsta fall döden. Vi kräver ett antal åtgärder av regeringen, skriver Harald Strand och Nina Alander, FUB. 

Nina Alander,förbundsjurist på Riksförbundet FUB och Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande.&nbsp;<br>
Nina Alander,förbundsjurist på Riksförbundet FUB och Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande. 
Foto: Riksförbundet FUB, Linnea Bengtsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Harald Strand
Riksförbundet FUB:s ordförande
Nina Alander
förbundsjurist på Riksförbundet FUB
 
I dag är det tyvärr vanligt att boendes hälsoproblem inte uppmärksammas eller misstolkas i gruppbostäder. Hur stor den risken är, beror på vilken kommun du bor i, vilket landsting du tillhör och vilken kompetens personal på gruppbostaden har.

Ingen uppmärksammar vårdbehov

Om du har otur är risken, enligt Socialstyrelsen, 75 procent högre att dö i bröstcancer som kvinna i gruppbostad än vilken jämförelsepopulation som helst. Det finns landsting som väljer att inte kalla vissa till mammografi med hänvisning till att de bor i gruppbostad och förväntas få sin vård där, vilket naturligtvis är fel. Du är även överrepresenterad att dö i andra cancerformer. Eftersom ingen uppmärksammar att du behöver söka vård kommer du inte in förrän i stadium 3-4 när det oftast är för sent.

Behöver du akut hjärtsjukvård blir du ofta diskriminerad när det gäller tillgång till modern medicinteknisk utrusning, enligt Socialstyrelsen

Eller som nyligen uppmärksammades i media, kan du glömmas bort och dö i ett badkar eller bli sittandes på toaletten en hel natt för att besparingsivrare istället för aktiv personal har infört jourpersonal.

Personalens ansvar att göra straffsatser 

Du är dessutom överrepresenterad för att bli utsatt för sexuella och andra övergrepp. Personal hjälper sällan till att anmäla brott då både de och ibland även företrädare tycker att det är ”normalt” att sådant händer i LSS-verksamheter och att det skonsammaste är att inte anmäla för den enskilde. Sekretesslagen säger till och med att brott som ger lindrigare straff än 12 månader inte behöver anmälas till polisen. Det faller alltså på personalens ansvar att avgöra straffsatser och ta ställning till om en polisanmälan ska göras.

Leder till onödigt lidande

Det är oftast brister i verksamhetsledningen som leder till att människors hälsa försummas. Den dåliga hälsan uppmärksammas inte och leder till onödigt lidande och i värsta fall döden.

Så jämlik vård och hälsa lyser med sin frånvaro, trots att det tydligt står i hälso- och sjukvårdslagen att detta ska gälla alla. Det är oftast brister i verksamhetsledningen som leder till att människors hälsa försummas. Den dåliga hälsan uppmärksammas inte och leder till onödigt lidande och i värsta fall döden.

Medskick till regeringen 

För att personer som tillhör LSS personkrets 1 – personer med utvecklingsstörning, autism och/eller autismspektrumtillstånd – ska får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda kräver vi att regeringen:

  • tillskjuter medel så att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan ta emot och åtgärda klagomål om missförhållanden från enskilda personer i LSS-verksamheter
  • ställer krav på att chefer för gruppbostäder har kompetens i relevanta konventionstexter, lagar, riktlinjer och andra författningar samt också utbildar sin personal
  • lagstiftar om att verksamhetschefer bara ska ha ansvar för en verksamhet i taget för att kunna finnas närvarande med kompetens och ledarskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00