EU-fakta

EU-FAKTA. Hur fördelar sig makten i parlamentet? Vem sitter i vilken grupp i Europaparlamentet? Hur fatter EU beslut om ny lagstiftning? Härunder hittar du Altingets fakta om EU.

Observera att informationen är från föregående mandatperiod.

 

Så här lagstiftar EU

LAGPROCESSEN. När EU lagstiftar är alla de tre stora EU-institutionerna inblandade. Kommissionen kommer med lagförslag, och Europaparlamentet respektive ministerrådet ändrar, godkänner eller förkastar kommissionens förslag var och en för sig. Läs här hur det går till.

Läs artikel

 


Här är grupperna i Europaparlamentet

ÖVERSIKT. Europaparlamentets ledamöter är indelade i politiska grupper, precis som i den svenska riksdagen. Få en överblick över hur stora grupperna är och hur de svenska medlemmarna är representerade.

Läs artikel 

 

 

EU-parlamentet: Från politisk soptipp till maktfaktor

FÖRDJUPNING. Antonio Tajani tar över ett europaparlament som har gått från att ha varit ett forum för avdankade politiker till en institution med verklig makt. Men det är också en församling som idag är mer splittrad än tidigare och där extrempartier kan få ökat inflytande.

Läs Artikel

 

 

Så här organiseras makten i parlamentet

ANSVARSFÖRDELNING. Europaparlamentet är inte bara 751 män och kvinnor som röstar lite här och var. Det finns en välorganiserad struktur för fördelningen av ansvar. Här kan du följa din röst ända från valurnan upp till Europaparlamentets talman.

Läs artikel

 

 

Kommissionen och EU:s medlemsländer

MAKT. EU-kommissionens oförmåga att se till att Polen och andra EU-länder spelar enligt de europeiska reglerna sänker EU:s trovärdighet. Inte bara gentemot medlemsländerna utan även globa

Läs artikel

 

 

Vad tycker ledamöterna

EU-PARLAMENTARIKER. De flesta svenska EU-parlamentariker vill dra in EU-stöd till länder som inte tar emot flyktingar. Några få tycker inte att Sverige gynnas av att vara med i EU och två vill driva in EU-skatter. Det visar Altingets enkät med de svenska ledamöterna. Den visar också att sossarna tycker lika om allt medan miljöpartisterna har vitt skilda åsikter i sakfrågor.

Läs artikel

 

 

Lobbyism i Bryssel 

LOBBYISM. De som jobbar professionellt med att påverka EU-politiken bygger långsiktiga och vänskapliga relationer med politiker, säger Camilla Nothhaft som skrivit en avhandling om lobbyismen i Bryssel.

Läs artikel

 

 

EU och flyktingar

MIGRATION. Sedan EU slöt avtal med Turkiet för ett år sedan har antalet migranter som anländer och dödsfallen på Egeiska havet minskat kraftigt. Ändå riktas hård kritik mot uppgörelsen både från politiker och aktivister som menar att avtalet har urholkat rätten till asyl och ökat det mänskliga lidandet.

Läs Artikel

 

 

EU och försvar

FÖRSVAR. EU-länderna bygger ut samarbetet i försvarspolitiken. I oppositionen finns farhågor för att EU går mot en försvarsunion – en oönskad väg eftersom det är Nato som ska sköta det europeiska försvaret.

Läs artikel

 

 

EU och försvar 2

FÖRSVAR: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg välkomnar EU:s ökade satsningar på försvaret och att man jobbar allt tätare med försvarsalliansen. Enligt Stoltenberg är samarbete nu mer regel än undantag.

Läs artikel

 

 

Brexit: EU och Storbritannien 

SKILSMÄSSA. Onsdag 29 mars 2017 skrevs europeisk historia då Storbritannien officiellt begärde att få lämna EU. Det togs emot som ett dystert besked i Bryssel medan jubel hördes under den brittiska premiärministerns tal.

Läs artikel

 

 

Dieselgate: Så här hanterar EU utsläpp från bilar 

MILJÖ. EU-ländernas ministrar har enats om hur framtidens bilar ska kontrolleras innan och efter försäljning. Beslutet välkomnas av bilföretagen men intresseorganisationer menar att det banar väg för en ny utsläppsskandal.

Läs artikel

 

 

EU och USA: Oense om Ryssland och klimat

EU & USA. Efter ett möte med den amerikanska presidenten slog Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk fast att parterna är överens om flera saker men inte när det gäller Ryssland. Även kring klimat och handel går åsikterna isär.

Läs artikel

 

 

 

Sverige och euron

VALUTA. EU-kommissionen säger att icke-euroländer som Sverige förväntas gå med i valutasamarbetet EMU. En färsk undersökning visar också att om svenskarna tvingas välja mellan att lämna EU eller införa euron så vill fler stanna med euron som valuta hellre än att lämna unionen.

Läs artikel

 

 

EU och flyktingar

MIGRATION. EU-länderna är fortfarande oense om vem som ska ta ansvar för flyktingar i det som ska bli unionens framtida asylsystem. Migrationsminister Morgan Johansson varnar för att delar av den föreslagna kompromissen kan urholka flyktingars rättigheter.

Läs artikel

Forrige artikel Alla från S tycker lika – miljöpartister olika Alla från S tycker lika – miljöpartister olika Næste artikel Skogsbeslut ses som nordisk seger Skogsbeslut ses som nordisk seger