Oro för att EU konkurrerar med Nato

FÖRSVAR. EU-länderna bygger ut samarbetet i försvarspolitiken. I oppositionen finns farhågor för att EU går mot en försvarsunion – en oönskad väg eftersom det är Nato som ska sköta det europeiska försvaret.

För några veckor sedan enades EU-länderna om att bygga vidare på en gemensam, försvarspolitik. Och den linjen bekräftades på det senaste toppmötet med EU:s stats- och regeringschefer.

Läs mer: EU ökar försvarssamarbetet

Det handlar bland annat om att bygga upp ett högkvarter som ska leda insatser om utbildning och träning.  Det betyder också att de länder som vill kan gå ett steg länge och bygga upp ett djupare försvarssamarbete. EU ska även ta fram en samlad försvarsöversikt som ska fördjupa samarbetet bland annat om resurser. EU-ledarna talar om vikten av mellanstatligt arbetet att EU inte ska bygga upp parallella strukturer med Nato.

Då det rör sig om ett mellanstatligt arbete som bygger på frivillighet ser den svenska regeringen inte ser några farhågor med detta.

– Det finns inget som kan tvinga in någon. Vi gör detta på eget bevåg därför att vi tycket att det är viktigt att vi är med i samarbeten – bilateral och multilateralt. Vi står upp för alliansfriheten och det finns inget i detta dokument som gör att vi får en EU-armé, säger statsminister Stefan Löfven till Altinget, efter ett möte med EU-nämnden.

Dubbla budskap

Men i den borgerliga oppositionen finns farhågor med den linje som EU slår in på.

Eskil Erlandsson (C) är vice ordförande i EU-nämnden. Han menar att det finns ett stort utrymme för kommissionen att utveckla försvars- och säkerhetssamarbetet, och därmed naggas den mellanstatliga konstruktionen i kanten. Särskilt de uttalanden som Fredrica Mogherini. EU:s utrikeschef och vice ordförande i kommissionen, pekar i en riktning mot en försvarsunion inom EU.

– Nu har vi en union inom försvarsområdet nämligen Nato som vi inom Centerpartiet anser att vi ska vara en del av. Vi ska ju inte bygga upp två försvarsunioner, det är ju ett annat skäl till varför vi säger: Samarbeta gärna, men låt oss inte dubblera nu utan anslut oss till det som ungefär motsvarar europeiska unionen – Nato, säger Erlandsson till Altinget.

Frivillighet

När Stefan Löfven lämnade sin återrapport till riksdagen om det senaste möte med EU-ländernas ledare underströk han inget syftar till en försvarsunion, att allt bygger på frivillighet och att länderna får bidra på det sätt som de själva väljer.

– När det gäller att man har gemensamma staber för att hantera exempelvis de konfliktlösande insatser som vi kanske vill göra tillsammans med EU är det naturligt att någon koordinerar detta. Men det innebär inte på något sätt någon ny försvarsunion eller att vi släpper alliansfriheten. Detta är ett mycket bra samarbete. Det ger oss möjligheter, liksom andra, att bidra till en ökad gemensam säkerhet – fortfarande utifrån nationella beslut, sade statsministern.

Forrige artikel EU-lag tvingar bolag att spåra konfliktmineraler EU-lag tvingar bolag att spåra konfliktmineraler Næste artikel Massiv kritik mot EU:s flyktingavtal Massiv kritik mot EU:s flyktingavtal
De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

ÅTERHÄMTNING. Dammet har lagt sig efter statschefernas stora budgetmangling. Men nya strider väntar när det ska klargöras hur väl långtidsbudgeten och återhämtningsfonden går i linje med miljö- och klimatmålen.