Westerholm (L) blir hemtjänstutredare

UTREDNING. Liberala riksdagsledamoten Barbro Westerholm får regeringens uppdrag att utreda hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Kravet på att erbjuda en fast kontakt ska gälla både offentliga och privata aktörer.

Riksdagsledamot Barbro Westerholm får regeringens uppdrag att utreda hur en fast kontakt kan införas i hemtjänsten. Den fasta kontakten är dit en äldre person ska kunna vända sig för att få stöd och svar på frågor om sina hemtjänstinsatser.

– Det gäller verksamhet oavsett om de är i offentlig eller i privat regi. Det syftar till att öka delaktigheten och självbestämmandet för personer som har hemtjänst, men också om att öka tryggheten för de anhöriga och de äldre, sade socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att överväga vilka exakta arbetsuppgifter en fast kontakt ska ha, vilken kunskap och kompetens som ska krävas och vilka författningsändringar som krävs.

Hallengren nöjd med rekryteringen

Barbro Westerholm är tidigare ordförande för Sveriges pensionärsförbund, SPF, samt har varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Lena Hallengren konstaterade att hon har svårt att se en mer lämplig utredare än Westerholm.

– Det här handlar om en fråga som jag mötte som generaldirektör för Socialstyrelsen redan år 1979, sade Barbro Westerholm och fortsatte:

– Hemtjänstidén var att folk skulle kunna bo kvar i det egna hemmet. Synen var att det här är ett krävande yrke som kräver kompetens och förmåga att möta människor. Sen har det av olika skäl inte blivit verklighet av den vision vi hade då. Det är inte den kvalitet som vi skulle önska. Därför är det här en fråga som är viktig att ta sig an.

Barbro Westerholm kommer att titta på de kommuner som redan har infört någon form av fast kontakt i hemtjänsten, för att se hur överförbara dessa modeller är för alla kommuner.

Drygt ett års arbete

Senast den 1 oktober nästa år ska Barbro Westerholm lämna över sina förslag till regeringen.

Utredningen är en del av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Beslutskedja: Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

29/8
2019
30/8
2019
10/9
2020
1/10
2020

Forrige artikel Svettklinik lastar SKL och Försäkringskassan för stängning Svettklinik lastar SKL och Försäkringskassan för stängning Næste artikel Ministern svarar om förtroendet för BEO Ministern svarar om förtroendet för BEO