JO inspekterar Miljö- och samhällsnämnden i Östersund

Den 17 april inspekteras Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun. Inspektionen leds av byråchef Charlotte Håkansson.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar