Fler artiklar

Så ser regeringens slutspurt ut

Så ser regeringens slutspurt ut

DEMOKRATI. Regeringen spurtar för att hinna lägga fram så många lagförslag som möjligt till riksdagen före valet. Bara i veckan beslutade regeringen om 50 propositioner, skrivelser och lagrådsremisser. Altinget har hela listan.

"När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

DEBATT. Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet.

WWF: "Slutsatserna är alarmerande"

KORTNYTT. Även om Parisavtalet genomförs riskerar en fjärdedel av 80 000 växt- och djurarter att dö ut, enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF.