Fler artiklar

SD knappar in på S i opinionen

SD knappar in på S i opinionen

KORTNYTT. I DN/Ipsos maj-undersökning får Sverigedemokraterna rekordhögt stöd och alla riksdagspartier klarar sig över fyraprocentsspärren. 

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen

DEBATT. Regeringen behöver tydligt signalera riktningen för vildsvinsförvaltningen. Bland annat borde småskalig försäljning av vildsvinskött tillåtas, skriver Torbjörn Larsson, SJF och Palle Borgström, LRF.