Nytt om namn


Födelsedagar

Camilla Björkbom
Camilla Björkbom

Förbundsordförande för Djurens Rätt
41 år den 24. maj (född Luleå).
Utbildning Fil.mag i socialvetenskap (Umeå uni. 2006)

Roland Utbult
Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, suppleant i kulturutskottet, suppleant i socialutskottet
67 år den 24. maj (född Öckerö).
Utbildning Lärare (Göteborgs uni. 1978)

Emma Hult
Emma Hult

Riksdagsledamot (MP), ledamot i civilutskottet, suppleant i kulturutskottet, suppleant i utbildningsutskottet
30 år den 25. maj (född Trelleborg).
Utbildning Högskoleingenjör (Högskolan i Jönköping, 2010)

Joakim Stymne
Joakim Stymne

Tillträdande Generaldirektör för Statistiska centralbyrån, Generaldirektör för Statens pensionsverk
59 år den 25. maj (född Lidingö, Stockholm).
Utbildning Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1985), master i ekonomi (Harvard Uni. 1989)

Maria Strömkvist
Maria Strömkvist

Riksdagsledamot (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
54 år den 25. maj (född Öjebyn, Piteå).
Utbildning Gymnasieutbildning

Veronica Magnusson
Veronica Magnusson

Förbundsordförande för Vision
37 år den 26. maj (född Rullerum).
Utbildning Magisterexamen i samhälls- och kulturanalys, (Linköpings uni. 2004)

Lena Emilsson
Lena Emilsson

Riksdagsledamot (S), personlig ersättare i Domarnämnden
61 år den 26. maj (född Saltsjöbaden).
Utbildning Fil kand, Engelska (Lunds universitet), magisterutbildning i statsvetenskap/sociologi (Lunds och Umeå universitet)

Herman Sundqvist
Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
55 år den 27. maj (född Överluneå).
Utbildning Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Kristina Winberg
Kristina Winberg

Europaparlamentariker (SD), ledamot i LIBE-utskottet, ledamot DMAS-delegationen
53 år den 27. maj (född Mörrum).
Utbildning Gymnasieutbildning

Patrick Reslow
Patrick Reslow

Riksdagsledamot (SD), ledamot i konstitutionsutskottet
48 år den 28. maj (född Malmö).
Utbildning Jur.kand, pol.mag (Lunds uni. 1998)

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang