Mars 2020

Torsdag 5 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Tidningsdrottningen om ledarskap och självförtroende

  LEDARSKAP & INNOVATION - Medverkar gör Amelia Adamo, chefredaktör och journalist, grundare av bl.a Amelia, Tara och M-magasin. 

Söndag 8 mars

 • Internationella kvinnodagen 2020

Måndag 9 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringens politik för civilsamhället - engagemang, långsiktighet och oberoende?

  CIVILSAMHÄLLE & POLITISK PÅVERKAN - Medverkar gör Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).   

KL. 11:00
 • Altinget nätverk: Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  CIVILSAMHÄLLE & POLITISK PÅVERKAN - Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet & Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 17 mars

 • Sista datum för regeringen att lämna propositioner som ska behandlas under riksdagsåret

Torsdag 26 mars

 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. Dagordningen publiceras på Europeiska rådets hemsida en vecka innan mötet hålls. 

Lördag 28 mars

KL. 13:00
 • Liberalernas riksmöte

  VÄSTERÅS. Under riksmötet kommer panelsamtal, flera seminarium och workshops att hållas.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att slutredovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för februari månad

April 2020

Onsdag 1 april

 • Sista datum för utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagen att redovisa uppdraget

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Generationssveket - hur ska unga få en chans att ta sig in på bostadsmarknaden?

  BOSTAD - Medverkar gör Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Torsdag 2 april

KL. 14:00
 • Statsministerns frågestund i riksdagen

  Stefan Löfven (S) besvarar frågor från riksdagsledamöterna. 

Fredag 3 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Omorganisationer i offentlig sektor

  LEDARSKAP & INNOVATION - Medverkar gör Daniel Ericsson, docent vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. 

Fredag 10 april

Onsdag 15 april

 • Vårbudgeten lämnas. Budgetdebatt i riksdagen

Torsdag 16 april

 • Interparlamentariska unionens möte

  GENÉVE. 

Onsdag 22 april

KL. 10:00
 • Altinget kurser: Det nya kommunikationslandskapet, och grundläggande principer för påverkan

  MASTERCLASS AGENDA SETTING - Medverkar gör kursledare Per Schlingmann, författare, föreläsare och rådgivare - f.d. statssekreterare, chefsstrateg och partisekreterare för Moderaterna.

Fredag 24 april

KL. 11:00
 • Altinget nätverk: Digital delaktighet - en mänsklig rättighet

  DIGITALISERING AV OFFENTLIG SEKTOR - Medverkar gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet (MFD).  

KL. 17:00
 • Centerstudenters förbundsstämma 2020

  LINKÖPING. Centerstudenters bjuder in till förbundsstämma där det kommer hållas debatter och beslut om politiken, samt val av en ny förbundsstyrelse.