Februari 2021

Torsdag 25 februari

KL. 14:00
 • Webbinarium: Att hantera jämställdhet och fattigdom i havsplanering

  WEBB. Havs- och vattenmyndigheten arrangerar ett seminarium om myndighetens arbete för minskad fattigdom genom hållbar användning av havet. 

KL. 14:30
 • Webbinarium: God förvaltningskultur i praktiken

  WEBB. Statskontoret arrangerar ett seminarium om hur myndigheterna kan arbeta för en god förvaltningskultur. Vilka möjligheter och utmaningar finns? 

Fredag 26 februari

KL. 10:00
 • Webbinarium: SNS Konjunkturrådsrapport 2021 – Digitalisering och konkurrens

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium för att presentera sin analys av förändringar i marknader och konkurrensproblem i digitaliseringens kölvatten. 

KL. 12:00
 • Webbinarium: Minkfarmerna i Sverige och EU, vad händer nu?

  WEBB. Djurens rätt arrangerar ett seminarium om framtiden för minkfarmerna som stängs ner under 2021, som en konsekvens av coronapandemin. 

Mars 2021

Torsdag 4 mars

KL. 11:00
 • Webbinarium: Högerpopulism och coronakrisen i Tyskland, Sverige och Finland

  WEBB. Arena idé med flera anordnar ett seminarium om förtroendet för staten och högerpopulistiska rörelser strategier under coronapandemin. 

KL. 13:00
 • Webbinarium: Negotiating Boundaries in a Changing Media Ecosystem

  WEBB. Södertörns högskola bjuder in till ett seminarium för att presentera ett forskningsprojekt om kulturjournalisters möte med debatt och opinion. Hur hanteras det av journalisterna och deras arbetsgivare?

Måndag 8 mars

KL. 10:30
 • Webbinarium: Modernt ledarskap

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om hur man kan arbeta för jämställd makt och inflytande för toppolitiker i kommuner och regioner.

KL. 12:00
 • Webbinarium: Kvinnors entreprenörskap – hur jämställt är företagandet?

  WEBB. Entreprenörskapsforum arrangerar ett seminarium om att kvinnor är företagare i lägre utsträckning än män. Vad kan göras för att nå ett mer jämställt företagande?

Tisdag 9 mars

KL. 15:00
 • Altinget nätverk: Näringspolitiken - vilka satsningar behövs framöver?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets näringspolitiska nätverk. Medverkar gör Helene Hellmark Knutsson (S), tidigare vice ordförande i riksdagens näringsutskott

Onsdag 10 mars

KL. 10:00
 • Webbinarium: Matilda Ernkrans om Sveriges forskningspolitik

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium där Matilda Ernkrans (S) presenterar regeringens forsknings- och innovationsproposition.

KL. 14:00
 • Webbinarium: Klimatkeynesianism efter pandemin

  WEBB. ABF Stockholm arrangerar ett seminarium om möjligheten att bedriva in investeringspolitik för att skapa sysselsättning och ett fossilfritt Sverige. 

Fredag 12 mars

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Sociala investeringar

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens om sociala investeringar och hur de används i praktiken. 

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Kvalitetssäkring i utbildning och forskning

  WEBB. Sveriges universitets- och högskoleförbund arrangerar en konferens om framtidens kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning

Tisdag 16 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Oppositionen om Sveriges politik kring cybersäkerhet

  STOCKHOLM. Träff med Altingets cybersäkerhet nätverk. Medverkar gör Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson för (M) samt försvarsutskottets ordförande. 

KL. 15:00
 • Webbinarium: Tyskland inför valet 2021

  WEBB. Arena idé arrangerar ett seminarium om det tyska valet. Hur kommer det att påverka Sverige och EU?

Onsdag 17 mars

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Framtidens attraktiva näringslivskommun

  WEBB. Ability partner arrangerar en konferens om hur kommuner kan förbättra sitt arbete med näringslivsutveckling. 

KL. 10:00
 • Altinget nätverk: Omstartskommissionen - hur omstartar vi efter pandemin?

  STOCKHOLM/DIGITALT. Träff med Altingets utbildningspolitiska nätverk. Medverkar gör Susanne Ackum, fil. dr. i nationalekonomi.

Torsdag 18 mars

KL. 8:30
 • Webbkonferens: Framtidens smarta medborgarservice 2021

  WEBB. Ability partner arrangerar ett seminarium om vad som krävs för att utveckla en medborgarservice som möter framtidens utmaningar. Hur går den digitala transformationen?

KL. 9:30
 • Webbkonferens: Alkohol- och narkotikamissbruk

  WEBB. ABF Stockholm och Riksorganisationen mot alkohol- och narkotikamissbruk bjuder in till en konferens om hur det förebyggande arbetet mot missbruk kan förstärkas.