November 2020

Torsdag 26 november

 • Riksbankens penningpolitiska rapport

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för oktober månad

Fredag 27 november

KL. 13:00
 • Webbinarium: What's on 2021

  WEBB. Kairos future arrangerar ett seminarium om vilka omvärldstrender som kommer att dominera nästa år.

Måndag 30 november

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Nedskräpningsveckan 2020

  WEBB. Håll Sverige rent arrangerar en konferens med fokus på nedskräpning och utmaningarna det för med sig.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Växtbaserat – nu och i framtiden

  WEBB. Ekomatcentrum arrangerar ett seminarium om svenska, vegetariska, ekologiska produkter på marknaden. Vad är tillverkarnas syn på ekologiskt, ursprung och tillverkningsprocess? 

December 2020

Onsdag 2 december

 • SCB presenterar partisympatiundersökningen

Fredag 4 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Naturskyddsföreningen- ett balanserat och hållbart skogsbruk

  STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Louise Karlberg, chef för jord- och skogsbruk på Naturskyddsföreningen. 

Måndag 7 december

KL. 14:00
 • Webbinarium: En sammanhållen landsbygds­politik

  WEBB. Tillväxtverket arrangerar ett seminarium om den regionala nivån inom Landsbygdspolitikens genomförande.

Torsdag 10 december

 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. Toppmöte som arrangeras av Europeiska Rådet. 

KL. 12:00
 • Webbinarium: Pieces of the puzzle – Managing migration in the EU

  WEBB. Fores arrangerar ett seminarium för att lansera sin rapport Pieces of the puzzle – Managing Migration in the EU, om aktuella utmaningar och möjliga lösningar.

Onsdag 16 december

KL. 17:30
 • Webbinarium: Den svenska nazismen efter 1945

  WEBB. Forum för levande historia bjuder in till ett seminarium om dagens samhälle och den svenska nazismen på 30- och 40-talen. Är det sant att Sverige aldrig gjort upp med denna del av sin historia?

Torsdag 17 december

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för november månad

Fredag 25 december

Torsdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

  Uppdraget ska redovisas av Skolverket och Socialstyrelsen senast 2020.

Januari 2021

Torsdag 14 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: innovation och digitalisering

  STOCKHOLM. Träff med Altingets Digitalisering och ledarskap nätverk. Medverkar gör Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet och ledamot i Digitaliseringsrådet. 

Onsdag 20 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Om friskolor, valfrihet och problemet med likvärdighet

  STOCKHOLM. Träff med Altingets utbildningpolitiska nätverk. Medverkar gör Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Fredag 22 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Sveaskog- det statliga bolagets roll i den svenska skogsindustrin

  STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Hannele Arvonen, VD för Sveaskog.

Onsdag 27 januari

 • Webbkonferens: Internationella dagen 2021

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens för att diskutera globala, internationella och EU-frågor som berör kommuner och regioner. 

Torsdag 28 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Cyberangriparna - vilka är de och hur agerar de?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets cybersäkerhet nätverk. Medverkar gör Pontus Johnson, professor vid KTH med inriktning mot cybersäkerhet. 

Februari 2021

Tisdag 9 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Molntjänster inom offentlig sektor

  STOCKHOLM. Träff med Altingets Digitalisering och ledarskap nätverk. Medverkar gör Johan Christensson, vd för City Network.