September 2018

Tisdag 25. september

KL. 14:00
 • Riksmötets öppnande

  Riksdagens nya arbetsår öppnar, riksmötet 2018/19. Kungen öppnar riksmötet på begäran av talmannen.

Onsdag 26. september

 • Europeiska Språkdagen

  Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

KL. 14:00
 • Beslut om antal ledamöter i utskott och EU-nämnd.

Oktober 2018

Tisdag 2. oktober

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 11. oktober

 • Konferens: Livsmedelsforum 2018

  En nationella konferensen om hälsa, hållbarhet och miljö.

KL. 9:00
 • Tulladagen 2018

  Sveriges största mötesplats för tullfrågor.

Tisdag 16. oktober

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

November 2018

Torsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

Tisdag 20. november

 • Exportdagarna 2018

  Exportdagarna ersätter tidigare års Försvarsföretagsdagarna. De områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

Januari 2019

Tisdag 15. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Mars 2019

Fredag 1. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

Fredag 29. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

Söndag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

  Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att delredovisa uppdraget.

Maj 2019

Torsdag 2. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Torsdag 23. maj

 • Val till Europaparlamentet

  Val till Europaparlamentet äger rum den 23 till 26 maj 2019.