Juli 2019

Måndag 29 juli

 • Stockholm Pride 2019

  Nordens största pridefestival. 

September 2019

Tisdag 10 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Påverkan i gränslandet mellan olika intressen

  Medverkar gör Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Fredag 13 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur har det gått för den nya Myndigheten för digital förvaltning, Digg?

  Medverkar gör Anna Eriksson, generaldirektör Digg. 

Torsdag 26 september

 • Europeiska språkdagen

  Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

 • Bokmässan 2019

  Bokmässan 2019 har tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet.

Oktober 2019

Tisdag 22 oktober

KL. 9:30
 • Kunskapskonferens om det civila samhället

  Kunskapskonferensen är ett årligt event där det presenteras aktuell forskning samt forskningsprojekt som rör det civila samhälle

Torsdag 24 oktober

KL. 8:30
 • Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

  Mer information tillkommer. 

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Tisdag 5 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Kommunikationsproffset Schlingmann

  Medverkar gör Per Schlingmann, rådgivare, föreläsare och grundare av egna bolaget Per Schlingmann AB.

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. 

December 2019

Söndag 1 december

 • Utredning: En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

  Sista datum för delegationen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Tisdag 10 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Syftesdriven kommunikation

  Medverkar gör Tanja W Sandberg, föreläsare, inspiratör, konsult och prisbelönad spin doctor. 

Februari 2020

Fredag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

  Sista datum för Formas att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att slutredovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

 • Utredning: Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2020

Torsdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

  Uppdraget ska redovisas av Skolverket och Socialstyrelsen senast 2020.

Mars 2024

Fredag 29 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

  Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.