Mars 2019

Fredag 29 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

KL. 8:00
 • Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar

  Konferensen hålls i Örebro.

Söndag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

  Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att delredovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Daniel Suhonen, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Tisdag 2 april

KL. 9:00
 • Konferens: Digigov

  En konferens för samtal om samhällets utveckling utifrån digitalisering. 

Onsdag 3 april

 • Demokratidagen 2019

  En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. 

Fredag 5 april

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

   Under dagens nätverksträff medverkar Ann Hellenius, it- och digitaliseringschef Scandic.

KL. 15:00
 • Centerstudenters förbundsstämma 2019

  Centerstudenters förbundsstämma 2019

Maj 2019

Torsdag 2 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Fredag 3 maj

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

  Under dagens nätverksträff medverkar Johan Magnusson, universitetslektor Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt föreståndare för Digital Förvaltning

Torsdag 16 maj

KL. 13:00
 • Konferens: Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

  Under årets Förvaltningspolitisk dag kan man ta del av erfarenheter och kan utbyta tankar om hur en  god myndighetsstyrning i praktiken kan tillämpas. 

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Fredag 31 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

Juni 2019

Måndag 3 juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet, Dir. 2017:108

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Ulrica Schenström, Director, Partner Halvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt (M). 

Onsdag 12 juni

KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. 

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången.