December 2019

Torsdag 5 december

KL. 8:30
 • Konferens: Arbete mot rasism för offentliganställda

  Konferens som ger grundläggande kunskap om rasism och exempel på det arbete som utförs i offentlig sektor för att förebygga, motverka och öka kunskapen om rasism. 

Onsdag 11 december

KL. 17:30
 • Samtal: Så påverkar språket demokratin

  Samtal om hur språkbruket i det offentliga samtalet påverkar oss och vår demokrati. 

Måndag 16 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Måndag 13 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Rörlighet på bostadsmarknaden - hur får vi igång flyttkedjorna?

  Medverkar gör Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen.

Onsdag 15 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur ska fler få bostad i storstadsregionerna?

  Medverkar gör Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Syftesdriven kommunikation

  Medverkar gör Jessica W Sandberg, föreläsare, inspiratör, konsult och prisbelönad spin doctor. 

Måndag 20 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap

  Medverkar gör Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Februari 2020

Tisdag 4 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel

  Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten?

  Medverkar gör Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig.

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.

Onsdag 12 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Generationssveket - hur ska unga få en chans att ta sig in på bostadsmarknaden?

  Medverkar gör Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Bortom januariavtalet - breda bostadspolitiska samtal och internationell inspiration

  Medverkar gör Elin S Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Bortom januariavtalet - breda bostadspolitiska samtal och internationell inspiration

  Medverkar gör Elin S Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) 

Fredag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

  Sista datum för Formas att slutredovisa uppdraget.

Mars 2020

Måndag 9 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG).

KL. 11:00
 • Altinget nätverk: Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 17 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur alla kan nå ut och göra avtryck

  Medverkar gör Rozerin Oruçoğlu, verksamhetsledare Järvaveckan och ekonomiansvarig för The Global Village.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att slutredovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

 • Utredning: Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.