Maj 2018

Tisdag 22. maj

 • Konferens: Brandkonferensen 2018

  Hur klarar vi framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten?

Onsdag 23. maj

KL. 10:00
 • Offentliga rummet 2018

  Mötesplats för att skapa en smartare välfärd. Konferensen vänder sig till dem som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Torsdag 24. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Miljökonferens 2018

  Konferensen handlar om tillståndet i miljön och omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Fredag 25. maj

 • EU:s nya regler för dataskydd träder i kraft

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

KL. 9:00
 • MP:s kongress 2018: valmanifest

  Miljöpartiets kongress inför valet 2018. Partiets valmanifest kommer att presenteras. 

Måndag 28. maj

 • Krisberedskapsveckan 2018

  MSB anordnar kampanjen Krisberedskapsveckan tillsammans med Sveriges kommuner. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Torsdag 31. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att delredovisa uppdraget.

KL. 9:15
 • Konferens: Hållbar design 2018

  Om innovativ och hållbar design av produkter och tjänster i samhället. 

   

Juni 2018

Fredag 1. juni

 • Utredning: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 11. juni

KL. 8:00
 • EAT Stockholm Food Forum 2018

  En konferens för lösningarna inom hälsovård och miljö. 

Fredag 15. juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet

  Sista datum för ansvarig utredare att lämna delbetänkande.

Måndag 18. juni

 • Utredning: Tillit i styrningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 26. juni

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Lördag 30. juni

 • Utredning: Läsfrämjande insatser i och utanför skolan

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för SBU att slutredovisa den andra delen av uppdraget.

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Augusti 2018

Onsdag 22. augusti

KL. 9:45
 • Konferens: Kommek 2018

  Sveriges största möte för alla som arbetar inom offentlig sektor.

Fredag 31. augusti

 • Utredning: Modernare regler om faderskap och föräldraskap

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En väl anpassad vuxenutbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2018

Måndag 17. september

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik för gymnasiet 2018

  Specialpedagogisk konferens som riktar sig till de som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Aktuell forskning och praktiska exempel inom området presenteras.