Oktober 2019

Tisdag 22 oktober

KL. 9:30
 • Kunskapskonferens om det civila samhället

  Kunskapskonferensen är ett årligt event där det presenteras aktuell forskning samt forskningsprojekt som rör det civila samhälle

Torsdag 24 oktober

KL. 8:30
 • Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

  Mer information tillkommer. 

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Tisdag 5 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Kommunikationsproffset Schlingmann

  Medverkar gör Per Schlingmann, rådgivare, föreläsare och grundare av egna bolaget Per Schlingmann AB.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Påverkan i gränslandet mellan olika intressen

  Medverkar gör Per Schlingmann, rådgivare, föreläsare och grundare av egna bolaget Per Schlingmann AB och Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Torsdag 7 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Boverket om byggandet - föreskrifter, prognoser och morgondagens bostäder

  Medverkar gör Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Onsdag 13 november

KL. 17:30
 • Samtal: Ska man tala med extremister?

  Samtal om yttrandefrihet och vilka åsikter som ska beredas plats i det offentliga samtalet. 

December 2019

Söndag 1 december

 • Utredning: En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

  Sista datum för delegationen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Torsdag 5 december

KL. 8:30
 • Konferens: Arbete mot rasism för offentliganställda

  Konferens som ger grundläggande kunskap om rasism och exempel på det arbete som utförs i offentlig sektor för att förebygga, motverka och öka kunskapen om rasism. 

Tisdag 10 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel

  Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

Onsdag 11 december

KL. 17:30
 • Samtal: Så påverkar språket demokratin

  Samtal om hur språkbruket i det offentliga samtalet påverkar oss och vår demokrati. 

Januari 2020

Måndag 13 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Rörlighet på bostadsmarknaden - hur får vi igång flyttkedjorna?

  Medverkar gör Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen.

Onsdag 15 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Syftesdriven kommunikation

  Medverkar gör Jessica W Sandberg, föreläsare, inspiratör, konsult och prisbelönad spin doctor. 

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur ska fler få bostad i storstadsregionerna?

  Medverkar gör Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Måndag 20 januari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap

  Medverkar gör Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Februari 2020

Tisdag 4 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten?

  Medverkar gör Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig.

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.