Maj 2019

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Fredag 31 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

Juni 2019

Måndag 3 juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet, Dir. 2017:108

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Ulrica Schenström, Director, Partner Halvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt (M). 

Onsdag 12 juni

KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. 

Fredag 14 juni

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Nationella digitaliseringsstrategin för skolan

  Medverkar gör Annika Agélii Genlott, avd för utbildning och arbetsmarknad, SKL. 

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Juli 2019

Måndag 1 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

September 2019

Tisdag 10 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Påverkan i gränslandet mellan olika intressen

  Medverkar gör Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Fredag 13 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur har det gått för den nya Myndigheten för digital förvaltning, Digg?

  Medverkar gör Anna Eriksson, generaldirektör Digg. 

Torsdag 26 september

 • Europeiska språkdagen

  Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

 • Bokmässan 2019

  Bokmässan 2019 har tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet.

Oktober 2019

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.