Februari 2019

Fredag 1 februari

 • Centerpartiets Kommundagar

  Centerpartiet anordnar kommundagar i Umeå.

Fredag 8 februari

 • Feministiskt initiativs kongress 2019

  Partiet väljer ny partiledare som ska leda partiet tillsammans med Gita Nabavi. Styrelsen har föreslagit Farida al-Abani till partiledarposten. 

Mars 2019

Fredag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

Måndag 4 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  I dagens nätverksträff emdverkar Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna. 

Fredag 22 mars

 • Socialdemokraternas partikongress 2019

  Socialdemokraterna håller partikongress i Örebro.

Fredag 29 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

KL. 8:00
 • Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar

  Konferensen hålls i Örebro.

Söndag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1 april

 • Utredning: Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

  Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att delredovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Daniel Suhonen, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Fredag 5 april

KL. 15:00
 • Centerstudenters förbundsstämma 2019

  Centerstudenters förbundsstämma 2019

Maj 2019

Torsdag 2 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Fredag 3 maj

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Fredag 31 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

Juni 2019

Måndag 3 juni

 • Utredning: Översyn av F-skattesystemet, Dir. 2017:108

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.