November 2018

Tisdag 20. november

 • Exportdagarna 2018

  Exportdagarna ersätter tidigare års Försvarsföretagsdagarna. De områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

Fredag 14. december

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

  Under dagens nätverksträff medverkar Karin Schreil, vd Fujitsu Sverige och styrelseledamot i it- och telekomföretagen. 

Måndag 31. december

 • Kommittédirektiv: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att redovisa uppdraget.

Januari 2019

Tisdag 15. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Måndag 21. januari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Stefan Stern, styrelseaktiv och rådgivare i eget bolag samt Senior Advisor på Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB.

Mars 2019

Fredag 1. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

Måndag 4. mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  I dagens nätverksträff emdverkar Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna. 

Måndag 11. mars

 • Kommittédirektiv: Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (Agenda 2030-delegationen)

  Sista datum för delegationen att slutredovisa uppdraget.

Fredag 29. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

Söndag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1. april

 • Kommittédirektiv: Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

  Sista datum för Vinnova och Vetenskapsrådet att delredovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Daniel Suhonen, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Maj 2019

Torsdag 2. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Torsdag 23. maj

 • Val till Europaparlamentet

  Val till Europaparlamentet äger rum den 23 till 26 maj 2019. 

Fredag 31. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.