Januari 2020

Onsdag 22 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Almedagen 2020

  Information och nätverkande inför årets Almedalsvecka.  

Februari 2020

Måndag 3 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap

  Medverkar gör Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Tisdag 4 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel

  Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten?

  Medverkar gör Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig.

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.

Onsdag 12 februari

KL. 10:30
 • Altinget nätverk: Bortom januariavtalet - breda bostadspolitiska samtal och internationell inspiration

  Medverkar gör Elin S Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Torsdag 13 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Samhällsförbättring - med journalistiken som verktyg

  Medverkar gör Carsten Terp Beck-Nilsson, redaktör för Altinget: civilsamfund på Altinget i Danmark. 

Fredag 14 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Förutsättningar för offentligt ledarskap - Chefios-projektet

  Medverkar gör Annika Härenstam, professor emerita vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. 

Fredag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

  Sista datum för Formas att slutredovisa uppdraget.

Mars 2020

Torsdag 5 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Amelia Adamo - tidningsdrottningen om ledarskap och självförtroende

  Medverkar gör Amelia Adamo, chefredaktör och journalist, grundare av bl. a Amelia, Tara och M-magasin. 

Måndag 9 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringens politik för civilsamhället - engagemang, långsiktighet och oberoende?

  Medverkar gör Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind (MP).   

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG).

KL. 11:00
 • Altinget nätverk: Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att slutredovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Generationssveket - hur ska unga få en chans att ta sig in på bostadsmarknaden?

  Medverkar gör Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Fredag 3 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Omorganisationer i offentlig sektor

  Medverkar gör Daniel Ericsson, docent vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. 

Fredag 24 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digital delaktighet - en mänsklig rättighet

  Medverkar gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet (MFD).  

Tisdag 28 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Agenda 2030 och politiken för global utveckling, PGU - civilsamhället och påverkan i ett globalt perspektiv

  Medverkar gör Georg Andrén, landshövding i Värmland, och tidigare ordförande för CONCORD Sverige. 

Onsdag 29 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Arkitektur för hållbara samhällen

  Medverkar gör Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket.