Juli 2018

Tisdag 17. juli

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Augusti 2018

Onsdag 22. augusti

KL. 9:45
 • Konferens: Kommek 2018

  Sveriges största möte för alla som arbetar inom offentlig sektor.

September 2018

Söndag 9. september

Måndag 17. september

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik för gymnasiet 2018

  Specialpedagogisk konferens som riktar sig till de som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Aktuell forskning och praktiska exempel inom området presenteras.

Tisdag 18. september

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Oktober 2018

Tisdag 2. oktober

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 3. oktober

 • Markstridsdagarna 2018

  Fokus under Markstridsdagarna 2018 kommer att vara påverkan, skydd, maskering, stridsfordon, standard fordon, eldhandvapen och ledningssystem.

Torsdag 11. oktober

 • Konferens: Livsmedelsforum 2018

  En nationella konferensen om hälsa, hållbarhet och miljö.

KL. 9:00
 • Tulladagen 2018

  Sveriges största mötesplats för tullfrågor.

Tisdag 16. oktober

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

November 2018

Torsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

Tisdag 20. november

 • Exportdagarna 2018

  Exportdagarna ersätter tidigare års Försvarsföretagsdagarna. De områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

Januari 2019

Tisdag 15. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Mars 2019

Fredag 1. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

Fredag 29. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

Söndag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.