Debatt


M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem

M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem

DEBATT. I Socialdemokraternas tankar om likvärdighet finns förslag om kvoter, lottning och bussning av barn. I Moderaternas tankar finns i stället förslag om att höja kvalitén i alla skolor och se till så att alla barn lyckas i skolan, skriver Kristina Axén Olin (M).

utbildning

"Dags att staten ger en offentlig ursäkt"

DEBATT. En offentlig ursäkt från staten till dem som satt på Vipeholmsanstalten och liknande institutioner efterfrågas. De behöver få upprättelse och ett erkännande av vad som hänt. Något liknande får inte ske igen, skriver Åsa Strahlemo.

vård och hälsa