Debatt


LO, PTK och Svenskt näringsliv: Sverige har inget undantag från direktivet

LO, PTK och Svenskt näringsliv: Sverige har inget undantag från direktivet

DEBATT. Sveriges arbetsmarknadsmodell påverkas i mycket hög grad av förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner. Vi förväntar oss nu att regeringen och riksdagen mobiliserar alla resurser för att hindra att direktivet antas, skriver LO, PTK och Svenskt näringsliv.

arbetsmarknad