Debatt


Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

DEBATT. Den svenska modellen för de årliga hyresförhandlingarna fungerar inte, och vi är glada att regeringen nu ska utreda hur en oberoende tvistelösning kan se ut, skriver fem vd:ar för Fastighetsägarna. 

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

DEBATT. Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.

5 miljö och energi