Debatt

"När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

DEBATT. Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet.

"Ge bättre förutsättningar för kvinnor inom Försvarsmakten"

DEBATT. Att Försvarsmaktens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassad materiel är helt oacceptabelt. Arbetet med jämställdhetsintegrering behöver intensifieras, skriver Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.