Priser

Altinget är mötesplatsen för politik och samhällets aktörer som vill påverka politiken. På Altinget ger vi dig raka nyhetsartiklar, intervjuer, analyser, fördjupningar och vi har en ständigt pågående debatt. Altinget uppdateras dagligen och nyheterna samlas i nyhetsbrev som kommer minst två gånger i veckan. Utöver Altinget.se finns 7 nischade bevakningsområden och portaler med tillhörande nyhetsbrev: Rikspolitik, Arbetsmarknad, Miljö & Energi, Säkerhet, Utbildning, Vård & Hälsa.

Vill du kunna ta del av våra nyheter, analyser och fördjupningar?

Beställ abonnemang genom att kontakta adm@altinget.se

eller ring 0735 13 37 37

Priser från 1 januari 2018:

Privatabonnemang per bevakningsområde/nyhetsbrev

5.099 kr exkl. moms

Helår företag per bevakningsområde/nyhetsbrev (exkl. moms)

upp till 5 personer 10.199
6-10 personer 14.799
11-20 personer 20.399
21-30 personer 26.999
31-50 personer 35.649
51-100 personer 55.999

 

 


    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget