Priser

Altinget är mötesplatsen för politik och samhällets aktörer som vill påverka politiken. På Altinget ger vi dig raka nyhetsartiklar, intervjuer, analyser, fördjupningar och vi har en ständigt pågående debatt. Altinget uppdateras dagligen och nyheterna samlas i nyhetsbrev som kommer minst två gånger i veckan. Utöver Altinget.se finns 7 nischade bevakningsområden och portaler med tillhörande nyhetsbrev: Rikspolitik, Arbetsmarknad, Miljö & Energi, Säkerhet, Utbildning, Vård & Hälsa.

Vill du kunna ta del av våra nyheter, analyser och fördjupningar?

Beställ abonnemang genom att kontakta [email protected]

eller ring 0735 13 37 37

Privatabonnemang per bevakningsområde/nyhetsbrev

5 599 kr exkl. moms

Helår företag per bevakningsområde/nyhetsbrev (exkl. moms)

upp till 5 personer 11 199
6-10 personer 16 199
11-20 personer 22 499
21-30 personer 29 699
31-50 personer 39 199
51-100 personer 61 499

 

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00