Minskad arbetslöshet bland utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att minska. Nu sjunker arbetslösheten tydligt också hos utrikes födda, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Den sista januari var 370 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det är 8 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 4,0 procent, jämfört med 4,3 procent samma månad i fjol. Samtidigt fortsätter arbetslösheten hos utrikes födda att minska. I januari var den 21 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter på ett år. - Vi har en mycket stark arbetsmarknad där jobben växer på


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar