Det här är Vänsterpartiets nya ersättare till partistyrelsen

Idag beslutade kongressen att bifalla valberedningens förslag till ersättare till partistyrelsen. Dessa ledamöter kommer att verka som ersättare fram till nästa kongress 2020: Nicklas Ellehammar Lundström Kajsa Bysell Jens Holm Kajsa Fredholm Babak Khosravi Maria Forsberg Tobias Sandberg Kerstin Wallsby Jonas…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar