Kongressen antog valplattform

Vänsterpartiets kongress antog i dag partiets valplattform för valet 2018, ”Ett Sverige för alla, inte bara för de rika”.  Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar