Över 11 000 extratjänster

Arbetslösheten fortsatte att minska i slutet av året, till 7,5 procent. Samtidigt har allt fler långtidsarbetslösa fått extratjänster inom välfärden. I december hade 11 168 personer en extratjänst. I slutet på december var 366 000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år.   Arbetsförmedlingens statistik visar att extratjänsterna, som är till för nyanlända och långtidsarbetslösa, nu tagit fart. I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst, främst i kommunerna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar