Kommentar angående Lars Ohly

– Det är tråkigt att Lars Ohly väljer att lämna Vänsterpartiet och ingenting vi varken krävt eller önskat. Lars Ohly har varit en viktig person i vårt parti och jag beklagar att han inte velat möta vår önskan om att…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar