Politiker bär ansvar för skattemoralen

I kölvattnet av Leif Östlings uttalande ”Vad fan får jag?” har socialdemokraterna velat skapa en diskussion som kretsar kring ”skattemoral”. Det moraliskt riktiga tycks enligt finansminister Magdalena Andersson (S) vara att maximera den skatt man betalar till Skatteverket, trots att man kanske inte ens bor i Sverige. Det hela framstår som märkligt med tanke på […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar