ADAKTUSSON OCH SKYTTEDAL TILL PRESIDIET

Lars Adaktusson och Sara Skyttedal har båda sagt att de kandiderar till KD:s vice ordförande. Men valberedningen har valt att inte nominera någon av profilerna – vilket har lett till en maktkamp mellan KD och KDU. – Vid sidan av Ebba Busch Thor är det dem som KD-väljarna ser som de bästa företrädarna för Kristdemokraterna, […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar