JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:55

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55). Läs hela yttrandet


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar