Vänsterpartiet kräver Jämlikhetsinstitut

Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna med regeringen att det inrättas en jämlikhetsmyndighet. Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm. – Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar