Arbetsmarknad: Urstarka svenska regioner

Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningsgrad, skriver Nordea i konjunkturrapporten Regionala utsikter.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar